Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamopt AS
Juridisk navn:  Hamopt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99649623
Lageråvegen 36 Lageråvegen 36 Fax:
2324 Vang På Hedmarken 2324 Vang På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 989126105
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 12/12/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hamar Regnskapsforum As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-114.93%
Egenkapital  
  
-3.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -328.000 2.197.000 330.000 575.000 4.871.000
Egenkapital: 16.776.000 17.455.000 15.262.000 14.945.000 20.990.000
Regnskap for  Hamopt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -74.000 -274.000 -564.000 -98.000 -68.000
Driftsresultat -74.000 -274.000 -564.000 -98.000 -68.000
Finansinntekter -254.000 2.471.000 933.000 679.000 4.941.000
Finanskostnader 0 0 -39.000 -6.000 -1.000
Finans -254.000 2.471.000 894.000 673.000 4.940.000
Resultat før skatt -328.000 2.197.000 330.000 575.000 4.871.000
Skattekostnad -1.000 -3.000 -13.000 5.000 -50.000
Årsresultat -329.000 2.194.000 316.000 580.000 4.820.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.426.000 1.776.000 1.776.000 1.366.000 1.016.000
Sum omløpsmidler 15.366.000 15.698.000 14.223.000 16.962.000 20.041.000
Sum eiendeler 16.792.000 17.474.000 15.999.000 18.328.000 21.057.000
Sum opptjent egenkapital 16.377.000 17.056.000 14.863.000 14.546.000 20.591.000
Sum egenkapital 16.776.000 17.455.000 15.262.000 14.945.000 20.990.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 19.000 738.000 3.383.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 16.792.000 17.474.000 16.000.000 18.328.000 21.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -274.000 -564.000 -98.000 -68.000
Driftskostnader -74.000 -274.000 -564.000 -98.000 -68.000
Driftsresultat -74.000 -274.000 -564.000 -98.000 -68.000
Finansinntekter -254.000 2.471.000 933.000 679.000 4.941.000
Finanskostnader 0 0 -39.000 -6.000 -1.000
Finans -254.000 2.471.000 894.000 673.000 4.940.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 0 0 -6.625.000 -220.000
Årsresultat -329.000 2.194.000 316.000 580.000 4.820.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.426.000 1.776.000 1.776.000 1.366.000 1.016.000
Sum anleggsmidler 1.426.000 1.776.000 1.776.000 1.366.000 1.016.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -695.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.347.000
Sum investeringer 13.211.000 14.299.000 12.921.000 13.745.000 14.319.000
Kasse, bank 955.000 626.000 1.293.000 2.389.000 4.375.000
Sum omløpsmidler 15.366.000 15.698.000 14.223.000 16.962.000 20.041.000
Sum eiendeler 16.792.000 17.474.000 15.999.000 18.328.000 21.057.000
Sum opptjent egenkapital 16.377.000 17.056.000 14.863.000 14.546.000 20.591.000
Sum egenkapital 16.776.000 17.455.000 15.262.000 14.945.000 20.990.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -4.000 5.000 5.000 0
Betalbar skatt 1.000 3.000 13.000 0 50.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 0 0 -6.625.000 -220.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 19.000 719.000 3.378.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 19.000 738.000 3.383.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 16.792.000 17.474.000 16.000.000 18.328.000 21.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.350.000 15.679.000 13.485.000 13.579.000 19.975.000
Likviditetsgrad 1 960.4 826.2 19.3 5.0 303.7
Likviditetsgrad 2 960.4 826.2 19.3 5.1 303.7
Soliditet 99.9 99.9 95.4 81.5 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -14.5 96.8 4873.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.6 2.3 3.2 23.1
Signatur
26.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex