Hams AS
Juridisk navn:  Hams AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181658
Kontorsenteret Dof Kontorsenteret Dof Fax: 56181651
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 989241893
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Anne Britt S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-103.09%
Egenkapital  
  
-5.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -532.000 17.211.000 174.000 -4.000 94.000
Egenkapital: 19.731.000 20.863.000 3.758.000 3.914.000 3.919.000
Regnskap for  Hams AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -59.000 -50.000 -32.000 -48.000 -43.000
Driftsresultat -59.000 -50.000 -32.000 -48.000 -43.000
Finansinntekter -95.000 17.261.000 236.000 52.000 142.000
Finanskostnader -378.000 0 -29.000 -9.000 -5.000
Finans -473.000 17.261.000 207.000 43.000 137.000
Resultat før skatt -532.000 17.211.000 174.000 -4.000 94.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -532.000 17.211.000 174.000 -4.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.964.000 16.964.000 2.596.000 3.887.000 3.864.000
Sum omløpsmidler 3.375.000 4.234.000 1.492.000 27.000 54.000
Sum eiendeler 20.339.000 21.198.000 4.088.000 3.914.000 3.918.000
Sum opptjent egenkapital 19.701.000 20.833.000 3.621.000 3.777.000 3.782.000
Sum egenkapital 19.731.000 20.863.000 3.758.000 3.914.000 3.919.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 609.000 334.000 330.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 20.340.000 21.197.000 4.088.000 3.914.000 3.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -50.000 -32.000 -48.000 -43.000
Driftskostnader -59.000 -50.000 -32.000 -48.000 -43.000
Driftsresultat -59.000 -50.000 -32.000 -48.000 -43.000
Finansinntekter -95.000 17.261.000 236.000 52.000 142.000
Finanskostnader -378.000 0 -29.000 -9.000 -5.000
Finans -473.000 17.261.000 207.000 43.000 137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -330.000 0 0
Årsresultat -532.000 17.211.000 174.000 -4.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.964.000 16.964.000 2.596.000 3.887.000 3.864.000
Sum anleggsmidler 16.964.000 16.964.000 2.596.000 3.887.000 3.864.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 1.000
Sum investeringer 1.925.000 1.062.000 0 0 0
Kasse, bank 1.450.000 3.171.000 1.492.000 26.000 53.000
Sum omløpsmidler 3.375.000 4.234.000 1.492.000 27.000 54.000
Sum eiendeler 20.339.000 21.198.000 4.088.000 3.914.000 3.918.000
Sum opptjent egenkapital 19.701.000 20.833.000 3.621.000 3.777.000 3.782.000
Sum egenkapital 19.731.000 20.863.000 3.758.000 3.914.000 3.919.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -330.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 334.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 609.000 334.000 330.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 20.340.000 21.197.000 4.088.000 3.914.000 3.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.766.000 3.900.000 1.162.000 27.000 54.000
Likviditetsgrad 1 5.5 12.7 4.5
Likviditetsgrad 2 5.5 12.7 4.5 0.0 0.0
Soliditet 9 98.4 91.9 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -1.1 0.4 19.8
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.8 81.2 5 0.1 2.5
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex