Handelshuset AS
Juridisk navn:  Handelshuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70088514
Fax: 70089447
6098 Nerlandsøy 6098 Nerlandsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal
Org.nr: 912323439
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/29/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.56%
Resultat  
  
-176.69%
Egenkapital  
  
-5.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 11.775.000 13.165.000 13.200.000 13.150.000 13.327.000
Resultat: -181.000 236.000 -123.000 -125.000 -114.000
Egenkapital: 2.781.000 2.947.000 2.780.000 2.894.000 2.986.000
Regnskap for  Handelshuset AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 11.775.000 13.165.000 13.200.000 13.150.000 13.327.000
Driftskostnader -11.940.000 -12.916.000 -13.301.000 -13.260.000 -13.434.000
Driftsresultat -166.000 248.000 -102.000 -110.000 -107.000
Finansinntekter 1.000 1.000 8.000 13.000 25.000
Finanskostnader -16.000 -14.000 -29.000 -28.000 -32.000
Finans -15.000 -13.000 -21.000 -15.000 -7.000
Resultat før skatt -181.000 236.000 -123.000 -125.000 -114.000
Skattekostnad 15.000 -69.000 9.000 32.000 21.000
Årsresultat -166.000 167.000 -114.000 -92.000 -93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 883.000 832.000 995.000 1.097.000 889.000
Sum omløpsmidler 2.672.000 2.867.000 2.486.000 2.590.000 3.075.000
Sum eiendeler 3.555.000 3.699.000 3.481.000 3.687.000 3.964.000
Sum opptjent egenkapital 1.731.000 1.897.000 1.730.000 1.844.000 1.936.000
Sum egenkapital 2.781.000 2.947.000 2.780.000 2.894.000 2.986.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 774.000 752.000 700.000 793.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 3.555.000 3.699.000 3.480.000 3.687.000 3.964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.683.000 13.105.000 13.043.000 12.995.000 13.169.000
Andre inntekter 92.000 60.000 157.000 155.000 158.000
Driftsinntekter 11.775.000 13.165.000 13.200.000 13.150.000 13.327.000
Varekostnad -8.759.000 -9.720.000 -10.061.000 -9.887.000 -10.102.000
Lønninger -1.577.000 -1.726.000 -1.698.000 -1.826.000 -1.754.000
Avskrivning -105.000 -111.000 -112.000 -108.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.499.000 -1.359.000 -1.430.000 -1.439.000 -1.511.000
Driftskostnader -11.940.000 -12.916.000 -13.301.000 -13.260.000 -13.434.000
Driftsresultat -166.000 248.000 -102.000 -110.000 -107.000
Finansinntekter 1.000 1.000 8.000 13.000 25.000
Finanskostnader -16.000 -14.000 -29.000 -28.000 -32.000
Finans -15.000 -13.000 -21.000 -15.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -166.000 167.000 -114.000 -92.000 -93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 228.000 213.000 282.000 273.000 240.000
Fast eiendom 242.000 260.000 278.000 296.000 314.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 305.000 356.000 431.000 525.000 181.000
Sum varige driftsmidler 547.000 616.000 709.000 821.000 496.000
Sum finansielle anleggsmidler 108.000 3.000 3.000 3.000 153.000
Sum anleggsmidler 883.000 832.000 995.000 1.097.000 889.000
Varebeholdning 1.103.000 1.035.000 973.000 1.044.000 1.137.000
Kundefordringer 270.000 513.000 451.000 367.000 369.000
Andre fordringer 313.000 407.000 425.000 440.000 414.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 985.000 913.000 636.000 738.000 1.154.000
Sum omløpsmidler 2.672.000 2.867.000 2.486.000 2.590.000 3.075.000
Sum eiendeler 3.555.000 3.699.000 3.481.000 3.687.000 3.964.000
Sum opptjent egenkapital 1.731.000 1.897.000 1.730.000 1.844.000 1.936.000
Sum egenkapital 2.781.000 2.947.000 2.780.000 2.894.000 2.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 85.000 0 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 338.000 309.000 250.000 436.000 311.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 180.000 164.000 128.000 182.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 277.000 264.000 200.000 229.000 453.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 752.000 700.000 793.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 3.555.000 3.699.000 3.480.000 3.687.000 3.964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.898.000 2.115.000 1.786.000 1.797.000 2.097.000
Likviditetsgrad 1 3 3.8 3.6 3.3 3.1
Likviditetsgrad 2 2 2.4 2.2 2.0 2.0
Soliditet 78.2 79.7 79.9 78.5 75.3
Resultatgrad -1.4 1.9 -0.8 -0.8 -0.8
Rentedekningsgrad -10.4 17.7 -3.2 -3.5 -2.6
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.6 6.7 -2.7 -2.6 -2.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex