Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Handelsstedet Forvik AS
Juridisk navn:  Handelsstedet Forvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98484000
Forvikveien 169 Forvikveien 169 Fax: 92179300
8976 Vevelstad 8976 Vevelstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vevelstad
Org.nr: 885661742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/1/2003 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.07%
Resultat  
  
-1377.27%
Egenkapital  
  
-29.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.102.000 3.610.000 4.039.000 3.285.000 3.253.000
Resultat: -281.000 22.000 4.000 38.000 273.000
Egenkapital: 631.000 892.000 875.000 872.000 852.000
Regnskap for  Handelsstedet Forvik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.102.000 3.610.000 4.039.000 3.285.000 3.253.000
Driftskostnader -3.379.000 -3.583.000 -4.010.000 -3.219.000 -2.974.000
Driftsresultat -278.000 26.000 29.000 66.000 279.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -26.000 -29.000 -7.000
Finans -3.000 -5.000 -25.000 -28.000 -6.000
Resultat før skatt -281.000 22.000 4.000 38.000 273.000
Skattekostnad 20.000 -5.000 -2.000 -17.000 -75.000
Årsresultat -261.000 17.000 2.000 20.000 198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 326.000 458.000 524.000 562.000 696.000
Sum omløpsmidler 694.000 883.000 785.000 901.000 785.000
Sum eiendeler 1.020.000 1.341.000 1.309.000 1.463.000 1.481.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 792.000 775.000 772.000 752.000
Sum egenkapital 631.000 892.000 875.000 872.000 852.000
Sum langsiktig gjeld 0 20.000 21.000 67.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 429.000 413.000 524.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 1.020.000 1.341.000 1.309.000 1.463.000 1.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.354.000 2.762.000 2.987.000 2.455.000 2.417.000
Andre inntekter 747.000 848.000 1.051.000 830.000 835.000
Driftsinntekter 3.102.000 3.610.000 4.039.000 3.285.000 3.253.000
Varekostnad -1.016.000 -974.000 -1.236.000 -1.063.000 -943.000
Lønninger -1.194.000 -1.425.000 -1.342.000 -1.188.000 -1.040.000
Avskrivning -131.000 -126.000 -113.000 -107.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.038.000 -1.058.000 -1.319.000 -861.000 -881.000
Driftskostnader -3.379.000 -3.583.000 -4.010.000 -3.219.000 -2.974.000
Driftsresultat -278.000 26.000 29.000 66.000 279.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -26.000 -29.000 -7.000
Finans -3.000 -5.000 -25.000 -28.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -261.000 17.000 2.000 20.000 198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 134.000 208.000 285.000 362.000 439.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 192.000 249.000 239.000 200.000 230.000
Sum varige driftsmidler 326.000 458.000 524.000 562.000 669.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 27.000
Sum anleggsmidler 326.000 458.000 524.000 562.000 696.000
Varebeholdning 175.000 262.000 280.000 237.000 200.000
Kundefordringer 171.000 275.000 269.000 243.000 177.000
Andre fordringer 49.000 24.000 88.000 51.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 299.000 322.000 148.000 369.000 384.000
Sum omløpsmidler 694.000 883.000 785.000 901.000 785.000
Sum eiendeler 1.020.000 1.341.000 1.309.000 1.463.000 1.481.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 792.000 775.000 772.000 752.000
Sum egenkapital 631.000 892.000 875.000 872.000 852.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 20.000 21.000 22.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 20.000 21.000 67.000 116.000
Leverandørgjeld 62.000 77.000 146.000 280.000 185.000
Betalbar skatt 0 6.000 2.000 11.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 97.000 59.000 114.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 250.000 206.000 119.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 429.000 413.000 524.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 1.020.000 1.341.000 1.309.000 1.463.000 1.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 305.000 454.000 372.000 377.000 272.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.9 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.2
Soliditet 61.9 66.5 66.8 59.6 57.5
Resultatgrad 0.7 0.7 2.0 8.6
Rentedekningsgrad -69.5 5.2 1.1 2.3 40.0
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -27.2 1.9 2.3 4.6 18.9
Signatur
11.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex