Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Handlegaten Norge As
Juridisk navn:  Handlegaten Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47653320
Kontorsenteret Austevoll Kontorsenteret Austevoll Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 911696096
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/14/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.32%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 578.000 880.000 1.096.000 809.000 679.000
Resultat: 0 -131.000 -130.000 183.000 14.000
Egenkapital: 521.000 521.000 652.000 782.000 641.000
Regnskap for  Handlegaten Norge As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 578.000 880.000 1.096.000 809.000 679.000
Driftskostnader -578.000 -980.000 -1.223.000 -625.000 -657.000
Driftsresultat 1.000 -100.000 -128.000 183.000 21.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -32.000 -2.000 -1.000 -7.000
Finans -1.000 -31.000 -1.000 0 -7.000
Resultat før skatt 0 -131.000 -130.000 183.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 -43.000 0
Årsresultat 0 -131.000 -130.000 140.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 77.000 137.000 105.000 95.000
Sum omløpsmidler 811.000 737.000 1.106.000 999.000 809.000
Sum eiendeler 823.000 814.000 1.243.000 1.104.000 904.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -173.000 -42.000 87.000 -53.000
Sum egenkapital 521.000 521.000 652.000 782.000 641.000
Sum langsiktig gjeld 0 80.000 160.000 160.000 0
Sum kortsiktig gjeld 302.000 214.000 431.000 162.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 822.000 815.000 1.243.000 1.103.000 903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 552.000 871.000 1.084.000 792.000 572.000
Andre inntekter 26.000 9.000 12.000 17.000 107.000
Driftsinntekter 578.000 880.000 1.096.000 809.000 679.000
Varekostnad 84.000 0 -69.000 -161.000 -272.000
Lønninger -215.000 -652.000 -635.000 -71.000 -102.000
Avskrivning -66.000 -65.000 -43.000 -17.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 -21.000 0
Andre driftskostnader -381.000 -263.000 -476.000 -355.000 -262.000
Driftskostnader -578.000 -980.000 -1.223.000 -625.000 -657.000
Driftsresultat 1.000 -100.000 -128.000 183.000 21.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -32.000 -2.000 -1.000 -7.000
Finans -1.000 -31.000 -1.000 0 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -131.000 -130.000 140.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 77.000 107.000 75.000 79.000
Sum varige driftsmidler 12.000 77.000 107.000 75.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 30.000 16.000
Sum anleggsmidler 12.000 77.000 137.000 105.000 95.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 107.000 122.000 167.000 147.000 42.000
Andre fordringer 231.000 65.000 135.000 340.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 473.000 551.000 804.000 513.000 755.000
Sum omløpsmidler 811.000 737.000 1.106.000 999.000 809.000
Sum eiendeler 823.000 814.000 1.243.000 1.104.000 904.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -173.000 -42.000 87.000 -53.000
Sum egenkapital 521.000 521.000 652.000 782.000 641.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 80.000 160.000 160.000 0
Leverandørgjeld 196.000 84.000 47.000 83.000 81.000
Betalbar skatt 0 0 0 43.000 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 52.000 66.000 11.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 78.000 319.000 25.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 214.000 431.000 162.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 822.000 815.000 1.243.000 1.103.000 903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 509.000 523.000 675.000 837.000 547.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.4 2.6 6.2 3.1
Likviditetsgrad 2 2.7 3.4 2.6 6.2 3.1
Soliditet 63.3 63.9 52.5 70.8 71.0
Resultatgrad 0.2 -11.4 -11.7 22.6 3.1
Rentedekningsgrad 1 -3.1 184.0 3.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.9 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.1 -12.1 -10.2 16.7 2.3
Signatur
12.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex