Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Handras As
Juridisk navn:  Handras As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rådyrfaret 15A Rådyrfaret 15A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 917706301
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/13/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nina Skinlo Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
34.91%
Resultat  
  
-28.64%
Egenkapital  
  
45.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 684.000 507.000
Resultat: 304.000 426.000
Egenkapital: 543.000 373.000
Regnskap for  Handras As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 684.000 507.000
Driftskostnader -105.000 -81.000
Driftsresultat 579.000 426.000
Finansinntekter 107.000 0
Finanskostnader -382.000 0
Finans -275.000 0
Resultat før skatt 304.000 426.000
Skattekostnad -134.000 -60.000
Årsresultat 170.000 366.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.198.000 300.000
Sum omløpsmidler 679.000 675.000
Sum eiendeler 2.877.000 975.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 203.000
Sum egenkapital 543.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 2.200.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 2.877.000 975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 684.000 507.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 684.000 507.000
Varekostnad -23.000 -53.000
Lønninger 0 -1.000
Avskrivning -9.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -27.000
Driftskostnader -105.000 -81.000
Driftsresultat 579.000 426.000
Finansinntekter 107.000 0
Finanskostnader -382.000 0
Finans -275.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 170.000 366.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 17.000 0
Sum varige driftsmidler 17.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.181.000 300.000
Sum anleggsmidler 2.198.000 300.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 603.000
Andre fordringer 20.000 44.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 659.000 28.000
Sum omløpsmidler 679.000 675.000
Sum eiendeler 2.877.000 975.000
Sum opptjent egenkapital 373.000 203.000
Sum egenkapital 543.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.200.000 300.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 134.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 0 116.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 125.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 2.877.000 975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 545.000 373.000
Likviditetsgrad 1 5.1 2.2
Likviditetsgrad 2 5.1 2.2
Soliditet 18.9 38.3
Resultatgrad 84.6 8
Rentedekningsgrad 1.5
Gjeldsgrad 4.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 23.8 43.7
Signatur
21.09.2016
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex