Hanestad Kro As
Juridisk navn:  Hanestad Kro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467961
Hanestad vertshus Hanestad vertshus Fax:
2478 Hanestad 2478 Hanestad
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 814980332
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/28/2015
Foretakstype: AS
Revisor: All Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomipartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.31%
Resultat  
  
-133.47%
Egenkapital  
  
-92.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.537.000 6.039.000 6.664.000 5.307.000
Resultat: -80.000 239.000 482.000 479.000
Egenkapital: 11.000 142.000 101.000 48.000
Regnskap for  Hanestad Kro As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.537.000 6.039.000 6.664.000 5.307.000
Driftskostnader -5.113.000 -5.585.000 -5.957.000 -4.707.000
Driftsresultat 425.000 454.000 706.000 600.000
Finansinntekter -300.000 0 0 0
Finanskostnader -205.000 -215.000 -224.000 -121.000
Finans -505.000 -215.000 -224.000 -121.000
Resultat før skatt -80.000 239.000 482.000 479.000
Skattekostnad -51.000 -128.000 -108.000 -62.000
Årsresultat -131.000 111.000 374.000 418.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.723.000 5.093.000 5.288.000 5.027.000
Sum omløpsmidler 640.000 683.000 719.000 374.000
Sum eiendeler 5.363.000 5.776.000 6.007.000 5.401.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 112.000 71.000 18.000
Sum egenkapital 11.000 142.000 101.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 4.480.000 4.750.000 4.988.000 4.854.000
Sum kortsiktig gjeld 873.000 884.000 918.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 5.364.000 5.776.000 6.007.000 5.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.507.000 6.012.000 6.613.000 5.307.000
Andre inntekter 30.000 27.000 51.000 0
Driftsinntekter 5.537.000 6.039.000 6.664.000 5.307.000
Varekostnad -1.898.000 -2.090.000 -2.287.000 -2.081.000
Lønninger -1.997.000 -2.388.000 -2.653.000 -2.020.000
Avskrivning -247.000 -247.000 -240.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -971.000 -836.000 -783.000 -540.000
Driftskostnader -5.113.000 -5.585.000 -5.957.000 -4.707.000
Driftsresultat 425.000 454.000 706.000 600.000
Finansinntekter -300.000 0 0 0
Finanskostnader -205.000 -215.000 -224.000 -121.000
Finans -505.000 -215.000 -224.000 -121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -70.000 -320.000 -400.000
Årsresultat -131.000 111.000 374.000 418.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.869.000 3.931.000 3.993.000 4.055.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 854.000 1.039.000 1.224.000 973.000
Sum varige driftsmidler 4.723.000 4.970.000 5.217.000 5.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 123.000 71.000 0
Sum anleggsmidler 4.723.000 5.093.000 5.288.000 5.027.000
Varebeholdning 72.000 70.000 86.000 69.000
Kundefordringer 33.000 19.000 21.000 0
Andre fordringer 275.000 144.000 58.000 7.000
Sum investeringer 0 300.000 300.000 0
Kasse, bank 260.000 151.000 254.000 298.000
Sum omløpsmidler 640.000 683.000 719.000 374.000
Sum eiendeler 5.363.000 5.776.000 6.007.000 5.401.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 112.000 71.000 18.000
Sum egenkapital 11.000 142.000 101.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 70.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 70.000 320.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 4.480.000 4.750.000 4.988.000 4.854.000
Leverandørgjeld 224.000 183.000 147.000 138.000
Betalbar skatt 93.000 58.000 108.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 273.000 234.000 232.000 259.000
Utbytte 0 -70.000 -320.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 283.000 339.000 111.000 -359.000
Sum kortsiktig gjeld 873.000 884.000 918.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 5.364.000 5.776.000 6.007.000 5.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -233.000 -201.000 -199.000 -126.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.7
Soliditet 0.2 2.5 1.7 0.9
Resultatgrad 7.7 7.5 10.6 11.3
Rentedekningsgrad 2.1 2.1 3.2 5.0
Gjeldsgrad 486.6 39.7 58.5 111.5
Total kapitalrentabilitet 2.3 7.9 11.8 11.1
Signatur
28.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex