Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hannes Skolestue As
Juridisk navn:  Hannes Skolestue As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41514005
Søre Hidle Søre Hidle Fax:
4173 Nord-Hidle 4173 Nord-Hidle
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 997320344
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/26/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-90.91%
Resultat  
  
-103.11%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.000 88.000 34.000 28.000 37.000
Resultat: -5.000 161.000 5.000 -34.000 -4.000
Egenkapital: -5.000 0 -161.000 -166.000 -131.000
Regnskap for  Hannes Skolestue As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.000 88.000 34.000 28.000 37.000
Driftskostnader -13.000 76.000 -26.000 -59.000 -38.000
Driftsresultat -5.000 163.000 7.000 -31.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 -3.000 -4.000
Finans 0 -3.000 -2.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt -5.000 161.000 5.000 -34.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 161.000 5.000 -34.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 383.000 349.000 321.000 326.000
Sum eiendeler 1.000 383.000 349.000 321.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -100.000 -261.000 -266.000 -231.000
Sum egenkapital -5.000 0 -161.000 -166.000 -131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 383.000 510.000 487.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 0 383.000 349.000 321.000 327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 57.000 34.000 28.000 37.000
Andre inntekter 0 30.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.000 88.000 34.000 28.000 37.000
Varekostnad 0 -30.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 106.000 -26.000 -59.000 -38.000
Driftskostnader -13.000 76.000 -26.000 -59.000 -38.000
Driftsresultat -5.000 163.000 7.000 -31.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 -3.000 -4.000
Finans 0 -3.000 -2.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 161.000 5.000 -34.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 88.000 27.000 0 0
Andre fordringer 0 0 45.000 45.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 295.000 277.000 276.000 266.000
Sum omløpsmidler 1.000 383.000 349.000 321.000 326.000
Sum eiendeler 1.000 383.000 349.000 321.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -100.000 -261.000 -266.000 -231.000
Sum egenkapital -5.000 0 -161.000 -166.000 -131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 382.000 509.000 487.000 458.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 383.000 510.000 487.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 0 383.000 349.000 321.000 327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 0 -161.000 -166.000 -132.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 1 0.7 0.7 0.8
Soliditet 0 -46.1 -51.7 -40.1
Resultatgrad -62.5 185.2 20.6 -110.7 -2.7
Rentedekningsgrad 54.3 3.5 -10.3 0.0
Gjeldsgrad -3.2 -2.9 -3.5
Total kapitalrentabilitet 42.6 2 -9.7 0.0
Signatur
15.09.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex