Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hanor AS
Juridisk navn:  Hanor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51863131
Morteveien 28 Morteveien 28 Fax: 51863139
4083 Hundvåg 4083 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 964330468
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/1/1992 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.24%
Resultat  
  
55.84%
Egenkapital  
  
48.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.693.000 2.052.000 1.248.000 1.697.000 1.130.000
Resultat: 120.000 77.000 -19.000 41.000 -28.000
Egenkapital: 288.000 194.000 130.000 149.000 109.000
Regnskap for  Hanor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.693.000 2.052.000 1.248.000 1.697.000 1.130.000
Driftskostnader -2.570.000 -1.974.000 -1.265.000 -1.654.000 -1.157.000
Driftsresultat 122.000 79.000 -18.000 43.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 120.000 77.000 -19.000 41.000 -28.000
Skattekostnad -26.000 -13.000 0 -1.000 0
Årsresultat 94.000 64.000 -19.000 40.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 151.000 199.000 25.000 31.000 39.000
Sum omløpsmidler 720.000 605.000 484.000 520.000 386.000
Sum eiendeler 871.000 804.000 509.000 551.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 188.000 94.000 30.000 49.000 9.000
Sum egenkapital 288.000 194.000 130.000 149.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 584.000 611.000 379.000 402.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 872.000 805.000 509.000 551.000 426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.693.000 2.052.000 1.248.000 1.697.000 1.130.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.693.000 2.052.000 1.248.000 1.697.000 1.130.000
Varekostnad -1.022.000 -845.000 -699.000 -549.000 -545.000
Lønninger -805.000 -561.000 -108.000 -219.000 -148.000
Avskrivning -43.000 -57.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -700.000 -511.000 -457.000 -886.000 -464.000
Driftskostnader -2.570.000 -1.974.000 -1.265.000 -1.654.000 -1.157.000
Driftsresultat 122.000 79.000 -18.000 43.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 64.000 -19.000 40.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 137.000 180.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 137.000 180.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 19.000 25.000 31.000 39.000
Sum anleggsmidler 151.000 199.000 25.000 31.000 39.000
Varebeholdning 186.000 240.000 166.000 196.000 148.000
Kundefordringer 295.000 109.000 152.000 97.000 99.000
Andre fordringer 0 40.000 68.000 24.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 216.000 98.000 203.000 99.000
Sum omløpsmidler 720.000 605.000 484.000 520.000 386.000
Sum eiendeler 871.000 804.000 509.000 551.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 188.000 94.000 30.000 49.000 9.000
Sum egenkapital 288.000 194.000 130.000 149.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 68.000 68.000 75.000 16.000 36.000
Betalbar skatt 27.000 13.000 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 201.000 156.000 49.000 136.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 374.000 255.000 250.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 584.000 611.000 379.000 402.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 872.000 805.000 509.000 551.000 426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 -6.000 105.000 118.000 69.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.8 0.8 0.8
Soliditet 3 24.1 25.5 2 25.6
Resultatgrad 4.5 3.8 -1.4 2.5 -2.4
Rentedekningsgrad 6 39.5 21.5 -27.0
Gjeldsgrad 2 3.1 2.9 2.7 2.9
Total kapitalrentabilitet 1 9.8 -3.5 7.8 -6.3
Signatur
28.12.2011
HELGE ULLENES OLSEN
Prokurister
28.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
HELGE ULLENES OLSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex