Hans Evensen Consulting AS
Juridisk navn:  Hans Evensen Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35966690
Ringveien 9C Ringveien 9C Fax: 35966691
3965 Herre 3965 Herre
Fylke: Kommune:
Telemark Bamble
Org.nr: 983070140
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/5/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jens Rune Dørdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.72%
Resultat  
  
185.71%
Egenkapital  
  
111.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.446.000 852.000 724.000 617.000 891.000
Resultat: 120.000 42.000 21.000 -82.000 -8.000
Egenkapital: 228.000 108.000 66.000 46.000 127.000
Regnskap for  Hans Evensen Consulting AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.446.000 852.000 724.000 617.000 891.000
Driftskostnader -1.326.000 -807.000 -703.000 -698.000 -898.000
Driftsresultat 120.000 44.000 21.000 -81.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -3.000 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 120.000 42.000 21.000 -82.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 42.000 21.000 -82.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 13.000 17.000 0 0
Sum omløpsmidler 323.000 559.000 103.000 110.000 262.000
Sum eiendeler 355.000 572.000 120.000 110.000 262.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 8.000 -34.000 -54.000 27.000
Sum egenkapital 228.000 108.000 66.000 46.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 465.000 53.000 64.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 355.000 573.000 119.000 110.000 261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.446.000 847.000 724.000 617.000 864.000
Andre inntekter 0 5.000 0 0 27.000
Driftsinntekter 1.446.000 852.000 724.000 617.000 891.000
Varekostnad -475.000 -239.000 -171.000 -251.000 -162.000
Lønninger -515.000 -330.000 -304.000 -251.000 -394.000
Avskrivning -6.000 -3.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -235.000 -227.000 -196.000 -342.000
Driftskostnader -1.326.000 -807.000 -703.000 -698.000 -898.000
Driftsresultat 120.000 44.000 21.000 -81.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -3.000 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 42.000 21.000 -82.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 13.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 32.000 13.000 17.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 13.000 17.000 0 0
Varebeholdning 9.000 22.000 30.000 24.000 87.000
Kundefordringer 135.000 371.000 12.000 13.000 39.000
Andre fordringer 14.000 20.000 6.000 2.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 145.000 55.000 71.000 121.000
Sum omløpsmidler 323.000 559.000 103.000 110.000 262.000
Sum eiendeler 355.000 572.000 120.000 110.000 262.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 8.000 -34.000 -54.000 27.000
Sum egenkapital 228.000 108.000 66.000 46.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 7.000 1.000 31.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 33.000 36.000 18.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 424.000 17.000 15.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 465.000 53.000 64.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 355.000 573.000 119.000 110.000 261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 196.000 94.000 50.000 46.000 128.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.2 1.9 1.7 2.0
Likviditetsgrad 2 2.5 1.2 1.4 1.4 1.4
Soliditet 64.2 18.8 55.5 41.8 48.7
Resultatgrad 8.3 5.2 2.9 -13.1 -0.8
Rentedekningsgrad 14.7 2 -80.0 -7.0
Gjeldsgrad 0.6 4.3 0.8 1.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 33.8 7.7 17.6 -72.7 -2.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex