Hans H Helgesen & Sønner Eiendom AS
Juridisk navn:  Hans H Helgesen & Sønner Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92085064
Postboks 305, Sædalen Lerkerinden 117 Fax: 55902079
5855 Bergen 5099 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912578267
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Forum Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.95%
Resultat  
  
-15.08%
Egenkapital  
  
8.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 936.000 945.000 928.000 921.000 875.000
Resultat: 445.000 524.000 218.000 288.000 565.000
Egenkapital: 3.304.000 3.058.000 4.555.000 4.788.000 4.572.000
Regnskap for  Hans H Helgesen & Sønner Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 936.000 945.000 928.000 921.000 875.000
Driftskostnader -497.000 -427.000 -714.000 -640.000 -337.000
Driftsresultat 438.000 518.000 214.000 281.000 538.000
Finansinntekter 7.000 6.000 5.000 7.000 27.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 6.000 5.000 7.000 27.000
Resultat før skatt 445.000 524.000 218.000 288.000 565.000
Skattekostnad -98.000 -121.000 -52.000 -72.000 -151.000
Årsresultat 347.000 403.000 167.000 216.000 414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000
Sum omløpsmidler 357.000 1.944.000 1.835.000 1.808.000 1.931.000
Sum eiendeler 3.580.000 5.167.000 5.058.000 5.031.000 5.154.000
Sum opptjent egenkapital 3.274.000 3.028.000 4.525.000 4.758.000 4.542.000
Sum egenkapital 3.304.000 3.058.000 4.555.000 4.788.000 4.572.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 6.000 8.000 123.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 271.000 2.102.000 495.000 119.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 3.580.000 5.166.000 5.058.000 5.030.000 5.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 936.000 945.000 928.000 921.000 875.000
Driftsinntekter 936.000 945.000 928.000 921.000 875.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -497.000 -427.000 -714.000 -640.000 -337.000
Driftskostnader -497.000 -427.000 -714.000 -640.000 -337.000
Driftsresultat 438.000 518.000 214.000 281.000 538.000
Finansinntekter 7.000 6.000 5.000 7.000 27.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 6.000 5.000 7.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -1.900.000 -400.000 0 0
Årsresultat 347.000 403.000 167.000 216.000 414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000 3.223.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 9.000 9.000 9.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 348.000 1.935.000 1.827.000 1.799.000 1.923.000
Sum omløpsmidler 357.000 1.944.000 1.835.000 1.808.000 1.931.000
Sum eiendeler 3.580.000 5.167.000 5.058.000 5.031.000 5.154.000
Sum opptjent egenkapital 3.274.000 3.028.000 4.525.000 4.758.000 4.542.000
Sum egenkapital 3.304.000 3.058.000 4.555.000 4.788.000 4.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 6.000 8.000 9.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 6.000 8.000 123.000 380.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 100.000 123.000 53.000 75.000 156.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -1.900.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 171.000 1.979.000 442.000 44.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 271.000 2.102.000 495.000 119.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 3.580.000 5.166.000 5.058.000 5.030.000 5.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 -158.000 1.340.000 1.689.000 1.730.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 3.7 15.2 9.6
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 3.7 15.2 9.7
Soliditet 92.3 59.2 90.1 95.2 88.7
Resultatgrad 46.8 54.8 23.1 30.5 61.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.7 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.4 10.1 4.3 5.7 11.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex