Hans Og Grete Barnehage Sa
Juridisk navn:  Hans Og Grete Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51628111
Foren 51 Foren 51 Fax: 51626786
4318 Sandnes 4318 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 861045412
Aksjekapital: 252.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 2/4/1991 1
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.95%
Resultat  
  
67.73%
Egenkapital  
  
16.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.218.000 11.214.000 10.983.000 10.603.000 10.675.000
Resultat: 790.000 471.000 280.000 399.000 -882.000
Egenkapital: 5.668.000 4.878.000 4.412.000 4.132.000 3.729.000
Regnskap for  Hans Og Grete Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.218.000 11.214.000 10.983.000 10.603.000 10.675.000
Driftskostnader -11.450.000 -10.758.000 -10.715.000 -10.211.000 -11.579.000
Driftsresultat 767.000 455.000 267.000 392.000 -904.000
Finansinntekter 30.000 25.000 26.000 23.000 61.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -13.000 -16.000 -40.000
Finans 22.000 15.000 13.000 7.000 21.000
Resultat før skatt 790.000 471.000 280.000 399.000 -882.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 790.000 471.000 280.000 399.000 -882.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.583.000 1.746.000 2.055.000 2.363.000 2.682.000
Sum omløpsmidler 6.073.000 5.318.000 4.635.000 4.087.000 3.606.000
Sum eiendeler 7.656.000 7.064.000 6.690.000 6.450.000 6.288.000
Sum opptjent egenkapital 5.432.000 4.642.000 4.172.000 3.892.000 3.493.000
Sum egenkapital 5.668.000 4.878.000 4.412.000 4.132.000 3.729.000
Sum langsiktig gjeld 349.000 524.000 698.000 873.000 1.048.000
Sum kortsiktig gjeld 1.638.000 1.662.000 1.580.000 1.446.000 1.511.000
Sum gjeld og egenkapital 7.655.000 7.064.000 6.690.000 6.451.000 6.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.403.000 2.240.000 2.092.000 2.002.000 1.923.000
Andre inntekter 9.815.000 8.975.000 8.890.000 8.601.000 8.752.000
Driftsinntekter 12.218.000 11.214.000 10.983.000 10.603.000 10.675.000
Varekostnad -321.000 0 0 0 0
Lønninger -10.092.000 -9.109.000 -9.152.000 -8.658.000 -8.201.000
Avskrivning -163.000 -308.000 -308.000 -308.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -874.000 -1.341.000 -1.255.000 -1.245.000 -3.053.000
Driftskostnader -11.450.000 -10.758.000 -10.715.000 -10.211.000 -11.579.000
Driftsresultat 767.000 455.000 267.000 392.000 -904.000
Finansinntekter 30.000 25.000 26.000 23.000 61.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -13.000 -16.000 -40.000
Finans 22.000 15.000 13.000 7.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 790.000 471.000 280.000 399.000 -882.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.583.000 1.746.000 2.055.000 2.363.000 2.682.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.583.000 1.746.000 2.055.000 2.363.000 2.682.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.583.000 1.746.000 2.055.000 2.363.000 2.682.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 68.000 6.000 89.000 248.000
Andre fordringer 634.000 511.000 369.000 293.000 317.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.412.000 4.740.000 4.261.000 3.706.000 3.041.000
Sum omløpsmidler 6.073.000 5.318.000 4.635.000 4.087.000 3.606.000
Sum eiendeler 7.656.000 7.064.000 6.690.000 6.450.000 6.288.000
Sum opptjent egenkapital 5.432.000 4.642.000 4.172.000 3.892.000 3.493.000
Sum egenkapital 5.668.000 4.878.000 4.412.000 4.132.000 3.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 349.000 524.000 698.000 873.000 1.048.000
Leverandørgjeld 100.000 163.000 152.000 129.000 131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 668.000 627.000 599.000 542.000 556.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 871.000 872.000 829.000 775.000 824.000
Sum kortsiktig gjeld 1.638.000 1.662.000 1.580.000 1.446.000 1.511.000
Sum gjeld og egenkapital 7.655.000 7.064.000 6.690.000 6.451.000 6.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.435.000 3.656.000 3.055.000 2.641.000 2.095.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.2 2.9 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 3.7 3.2 2.9 2.8 2.4
Soliditet 7 69.1 65.9 64.1 59.3
Resultatgrad 6.3 4.1 2.4 3.7 -8.5
Rentedekningsgrad 95.9 45.5 20.5 24.5 -21.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 10.4 6.8 4.4 6.4 -13.4
Signatur
29.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex