Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hans Og Tor Hansen AS
Juridisk navn:  Hans Og Tor Hansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90651858
Postboks 517 Åsvegen 400 Fax: 63970603
2057 Jessheim 2056 Algarheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 888417052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/20/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.47%
Resultat  
  
-15.46%
Egenkapital  
  
0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.726.000 2.946.000 3.197.000 2.548.000 1.762.000
Resultat: 164.000 194.000 253.000 325.000 -124.000
Egenkapital: 478.000 476.000 453.000 261.000 -35.000
Regnskap for  Hans Og Tor Hansen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.726.000 2.946.000 3.197.000 2.548.000 1.762.000
Driftskostnader -2.556.000 -2.745.000 -2.941.000 -2.214.000 -1.885.000
Driftsresultat 170.000 200.000 257.000 335.000 -124.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 4.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -8.000 -14.000 -2.000
Finans -5.000 -7.000 -4.000 -10.000 0
Resultat før skatt 164.000 194.000 253.000 325.000 -124.000
Skattekostnad -37.000 -45.000 -61.000 -29.000 -23.000
Årsresultat 127.000 148.000 192.000 296.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 226.000 340.000 459.000 219.000 104.000
Sum omløpsmidler 1.220.000 1.395.000 1.250.000 1.138.000 865.000
Sum eiendeler 1.446.000 1.735.000 1.709.000 1.357.000 969.000
Sum opptjent egenkapital 378.000 376.000 353.000 161.000 -135.000
Sum egenkapital 478.000 476.000 453.000 261.000 -35.000
Sum langsiktig gjeld 129.000 185.000 245.000 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 839.000 1.075.000 1.012.000 1.067.000 1.004.000
Sum gjeld og egenkapital 1.446.000 1.736.000 1.710.000 1.357.000 969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.726.000 2.946.000 3.104.000 2.130.000 1.762.000
Andre inntekter 0 0 93.000 418.000 0
Driftsinntekter 2.726.000 2.946.000 3.197.000 2.548.000 1.762.000
Varekostnad -767.000 -882.000 -936.000 -601.000 -1.257.000
Lønninger -1.135.000 -1.233.000 -1.442.000 -1.205.000 -105.000
Avskrivning -92.000 -92.000 -71.000 -52.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -562.000 -538.000 -492.000 -356.000 -483.000
Driftskostnader -2.556.000 -2.745.000 -2.941.000 -2.214.000 -1.885.000
Driftsresultat 170.000 200.000 257.000 335.000 -124.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 4.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -8.000 -14.000 -2.000
Finans -5.000 -7.000 -4.000 -10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -125.000 -125.000 0 0 0
Årsresultat 127.000 148.000 192.000 296.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 25.000 50.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 25.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 22.000
Driftsløsøre 226.000 318.000 410.000 117.000 32.000
Sum varige driftsmidler 226.000 318.000 410.000 117.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 22.000 49.000 77.000 0
Sum anleggsmidler 226.000 340.000 459.000 219.000 104.000
Varebeholdning 0 0 100.000 0 0
Kundefordringer 365.000 513.000 270.000 142.000 273.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 855.000 882.000 879.000 996.000 592.000
Sum omløpsmidler 1.220.000 1.395.000 1.250.000 1.138.000 865.000
Sum eiendeler 1.446.000 1.735.000 1.709.000 1.357.000 969.000
Sum opptjent egenkapital 378.000 376.000 353.000 161.000 -135.000
Sum egenkapital 478.000 476.000 453.000 261.000 -35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 29.000 54.000 29.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 129.000 185.000 245.000 29.000 0
Leverandørgjeld 67.000 100.000 127.000 165.000 231.000
Betalbar skatt 56.000 70.000 37.000 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 113.000 157.000 215.000 200.000
Utbytte -125.000 -125.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 615.000 791.000 691.000 687.000 550.000
Sum kortsiktig gjeld 839.000 1.075.000 1.012.000 1.067.000 1.004.000
Sum gjeld og egenkapital 1.446.000 1.736.000 1.710.000 1.357.000 969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 320.000 238.000 71.000 -139.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.2 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.1 1.1 0.9
Soliditet 33.1 27.4 26.5 19.2 -3.6
Resultatgrad 6.2 6.8 8 13.1 -7.0
Rentedekningsgrad 21.3 2 32.1 24.2 -61.0
Gjeldsgrad 2 2.6 2.8 4.2 -28.7
Total kapitalrentabilitet 1 11.7 15.3 25.0 -12.6
Signatur
19.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex