Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hans Olberg & Co AS
Juridisk navn:  Hans Olberg & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67148669
Ørneveien 30 Ørneveien 30 Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914917336
Aksjekapital: 36.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1887 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.5%
Resultat  
  
-27.74%
Egenkapital  
  
-9.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.000 123.000 0 408.000 433.000
Resultat: 237.000 328.000 95.000 607.000 568.000
Egenkapital: 3.290.000 3.639.000 3.311.000 3.369.000 3.672.000
Regnskap for  Hans Olberg & Co AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.000 123.000 0 408.000 433.000
Driftskostnader -60.000 -60.000 -168.000 -54.000 -55.000
Driftsresultat -52.000 63.000 -168.000 354.000 378.000
Finansinntekter 291.000 265.000 264.000 253.000 190.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans 289.000 264.000 263.000 253.000 190.000
Resultat før skatt 237.000 328.000 95.000 607.000 568.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 237.000 328.000 95.000 607.000 568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.908.000 1.781.000 2.103.000 2.187.000 1.133.000
Sum omløpsmidler 1.619.000 1.905.000 1.396.000 1.530.000 2.600.000
Sum eiendeler 3.527.000 3.686.000 3.499.000 3.717.000 3.733.000
Sum opptjent egenkapital 3.254.000 3.603.000 3.275.000 3.333.000 3.076.000
Sum egenkapital 3.290.000 3.639.000 3.311.000 3.369.000 3.672.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 237.000 47.000 188.000 348.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 3.527.000 3.686.000 3.499.000 3.717.000 3.733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.000 123.000 0 408.000 433.000
Driftsinntekter 8.000 123.000 0 408.000 433.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -9.000 -5.000 -4.000 -3.000 -8.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -55.000 -164.000 -51.000 -47.000
Driftskostnader -60.000 -60.000 -168.000 -54.000 -55.000
Driftsresultat -52.000 63.000 -168.000 354.000 378.000
Finansinntekter 291.000 265.000 264.000 253.000 190.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans 289.000 264.000 263.000 253.000 190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -586.000 0 -152.000 0 0
Årsresultat 237.000 328.000 95.000 607.000 568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.908.000 1.781.000 2.103.000 2.187.000 1.133.000
Sum anleggsmidler 1.908.000 1.781.000 2.103.000 2.187.000 1.133.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 157.000 126.000 124.000 124.000 101.000
Sum investeringer 1.421.000 1.221.000 1.176.000 1.360.000 2.298.000
Kasse, bank 40.000 558.000 95.000 45.000 200.000
Sum omløpsmidler 1.619.000 1.905.000 1.396.000 1.530.000 2.600.000
Sum eiendeler 3.527.000 3.686.000 3.499.000 3.717.000 3.733.000
Sum opptjent egenkapital 3.254.000 3.603.000 3.275.000 3.333.000 3.076.000
Sum egenkapital 3.290.000 3.639.000 3.311.000 3.369.000 3.672.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Utbytte -586.000 0 -152.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 45.000 34.000 347.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 237.000 47.000 188.000 348.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 3.527.000 3.686.000 3.499.000 3.717.000 3.733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.382.000 1.858.000 1.208.000 1.182.000 2.539.000
Likviditetsgrad 1 6.8 40.5 7.4 4.4 42.6
Likviditetsgrad 2 6.8 40.5 7.4 4.4 42.7
Soliditet 93.3 98.7 94.6 90.6 98.4
Resultatgrad 51.2 86.8 87.3
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.8 8.9 2.7 16.3 15.2
Signatur
06.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
PROKURA HVER FOR SEG
OLBERG HANS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex