Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hansen Mek AS
Juridisk navn:  Hansen Mek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78981502
Postboks 135 Samfunnsgata 2B Fax: 78981502
9981 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Finnmark Berlevåg
Org.nr: 977329736
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berlevåg Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.98%
Resultat  
  
-33.93%
Egenkapital  
  
7.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.721.000 2.776.000 2.938.000 2.263.000 2.444.000
Resultat: 185.000 280.000 285.000 166.000 207.000
Egenkapital: 2.118.000 1.976.000 1.764.000 1.551.000 1.430.000
Regnskap for  Hansen Mek AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.721.000 2.776.000 2.938.000 2.263.000 2.444.000
Driftskostnader -2.537.000 -2.499.000 -2.656.000 -2.106.000 -2.248.000
Driftsresultat 184.000 278.000 283.000 158.000 196.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 9.000 13.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 3.000 2.000 8.000 12.000
Resultat før skatt 185.000 280.000 285.000 166.000 207.000
Skattekostnad -43.000 -68.000 -72.000 -46.000 -56.000
Årsresultat 141.000 212.000 213.000 121.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 457.000 66.000 91.000 118.000 168.000
Sum omløpsmidler 1.942.000 2.213.000 1.917.000 1.651.000 1.510.000
Sum eiendeler 2.399.000 2.279.000 2.008.000 1.769.000 1.678.000
Sum opptjent egenkapital 2.018.000 1.876.000 1.664.000 1.451.000 1.330.000
Sum egenkapital 2.118.000 1.976.000 1.764.000 1.551.000 1.430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 282.000 303.000 244.000 218.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 2.400.000 2.279.000 2.008.000 1.769.000 1.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.721.000 2.776.000 2.937.000 2.263.000 2.444.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 2.721.000 2.776.000 2.938.000 2.263.000 2.444.000
Varekostnad -1.419.000 -1.669.000 -1.818.000 -1.173.000 -1.377.000
Lønninger -569.000 -513.000 -496.000 -564.000 -535.000
Avskrivning -45.000 -31.000 -37.000 -46.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -504.000 -286.000 -305.000 -323.000 -289.000
Driftskostnader -2.537.000 -2.499.000 -2.656.000 -2.106.000 -2.248.000
Driftsresultat 184.000 278.000 283.000 158.000 196.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 9.000 13.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 3.000 2.000 8.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 212.000 213.000 121.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 18.000 11.000 1.000 6.000
Fast eiendom 36.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 44.000 75.000 111.000 157.000
Sum varige driftsmidler 285.000 44.000 75.000 111.000 157.000
Sum finansielle anleggsmidler 155.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 457.000 66.000 91.000 118.000 168.000
Varebeholdning 500.000 492.000 543.000 446.000 388.000
Kundefordringer 81.000 214.000 246.000 208.000 96.000
Andre fordringer 14.000 96.000 22.000 15.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.348.000 1.410.000 1.106.000 982.000 1.015.000
Sum omløpsmidler 1.942.000 2.213.000 1.917.000 1.651.000 1.510.000
Sum eiendeler 2.399.000 2.279.000 2.008.000 1.769.000 1.678.000
Sum opptjent egenkapital 2.018.000 1.876.000 1.664.000 1.451.000 1.330.000
Sum egenkapital 2.118.000 1.976.000 1.764.000 1.551.000 1.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 115.000 129.000 74.000 35.000 36.000
Betalbar skatt 43.000 75.000 81.000 41.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 45.000 37.000 82.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 53.000 51.000 60.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 303.000 244.000 218.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 2.400.000 2.279.000 2.008.000 1.769.000 1.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.660.000 1.910.000 1.673.000 1.433.000 1.261.000
Likviditetsgrad 1 6.9 7.3 7.9 7.6 6.1
Likviditetsgrad 2 5.1 5.7 5.6 5.6 4.6
Soliditet 88.3 86.7 87.8 87.7 85.2
Resultatgrad 6.8 1 9.6 7.0 8.0
Rentedekningsgrad 9 2 167.0 209.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.8 12.3 14.2 9.4 12.4
Signatur
16.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2011
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex