Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hansgarden 22 AS
Juridisk navn:  Hansgarden 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70190115
C/O Birger Vegsundvåg Hansgarden 22 Hansgarden 22 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 889238712
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: I Tide Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.9%
Egenkapital  
  
2.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 189.000 203.000 307.000 188.000 379.000
Egenkapital: 7.986.000 7.823.000 8.556.000 9.381.000 10.113.000
Regnskap for  Hansgarden 22 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 199.000 212.000 316.000 266.000 388.000
Finanskostnader 0 0 0 -69.000 0
Finans 199.000 212.000 316.000 197.000 388.000
Resultat før skatt 189.000 203.000 307.000 188.000 379.000
Skattekostnad -26.000 -36.000 -32.000 -69.000 -102.000
Årsresultat 163.000 166.000 275.000 119.000 277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 775.000 1.363.000 1.552.000 1.799.000 1.727.000
Sum omløpsmidler 7.240.000 7.399.000 8.140.000 8.505.000 9.341.000
Sum eiendeler 8.015.000 8.762.000 9.692.000 10.304.000 11.068.000
Sum opptjent egenkapital 7.358.000 7.196.000 7.929.000 8.754.000 9.485.000
Sum egenkapital 7.986.000 7.823.000 8.556.000 9.381.000 10.113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 939.000 1.135.000 923.000 955.000
Sum gjeld og egenkapital 8.014.000 8.762.000 9.691.000 10.304.000 11.067.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -10.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 199.000 212.000 316.000 266.000 388.000
Finanskostnader 0 0 0 -69.000 0
Finans 199.000 212.000 316.000 197.000 388.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -1.100.000 -850.000 -850.000
Årsresultat 163.000 166.000 275.000 119.000 277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 775.000 1.363.000 1.552.000 1.799.000 1.727.000
Sum anleggsmidler 775.000 1.363.000 1.552.000 1.799.000 1.727.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 647.000 603.000 582.000 429.000 0
Kasse, bank 6.592.000 6.796.000 7.558.000 8.076.000 9.341.000
Sum omløpsmidler 7.240.000 7.399.000 8.140.000 8.505.000 9.341.000
Sum eiendeler 8.015.000 8.762.000 9.692.000 10.304.000 11.068.000
Sum opptjent egenkapital 7.358.000 7.196.000 7.929.000 8.754.000 9.485.000
Sum egenkapital 7.986.000 7.823.000 8.556.000 9.381.000 10.113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 26.000 36.000 32.000 69.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -1.100.000 -850.000 -850.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 939.000 1.135.000 923.000 955.000
Sum gjeld og egenkapital 8.014.000 8.762.000 9.691.000 10.304.000 11.067.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.211.000 6.460.000 7.005.000 7.582.000 8.386.000
Likviditetsgrad 1 249.7 7.9 7.2 9.2 9.8
Likviditetsgrad 2 249.7 7.9 7.2 9.3 9.8
Soliditet 99.6 89.3 88.3 91.0 91.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 3.7
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.3 2.3 3.2 2.5 3.4
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex