Hanvest AS
Juridisk navn:  Hanvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67142575
Granåsen 72A Granåsen 72A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 980468941
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
169.17%
Egenkapital  
  
1.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 3.000 0 0 0
Resultat: 83.000 -120.000 329.000 -256.000 3.995.000
Egenkapital: 5.140.000 5.057.000 5.177.000 4.848.000 5.104.000
Regnskap for  Hanvest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 3.000 0 0 0
Driftskostnader -51.000 -123.000 -171.000 -257.000 -303.000
Driftsresultat -51.000 -120.000 -171.000 -257.000 -303.000
Finansinntekter 133.000 0 500.000 1.000 4.302.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 133.000 0 500.000 1.000 4.297.000
Resultat før skatt 83.000 -120.000 329.000 -256.000 3.995.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 -120.000 329.000 -256.000 3.995.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.365.000 2.245.000 2.041.000 4.244.000 3.759.000
Sum omløpsmidler 3.959.000 3.988.000 4.318.000 603.000 1.702.000
Sum eiendeler 6.324.000 6.233.000 6.359.000 4.847.000 5.461.000
Sum opptjent egenkapital 4.851.000 4.768.000 4.888.000 4.558.000 4.814.000
Sum egenkapital 5.140.000 5.057.000 5.177.000 4.848.000 5.104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.184.000 1.176.000 1.181.000 0 358.000
Sum gjeld og egenkapital 6.324.000 6.233.000 6.358.000 4.847.000 5.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 3.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -24.000 -35.000 -34.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -99.000 -136.000 -223.000 -288.000
Driftskostnader -51.000 -123.000 -171.000 -257.000 -303.000
Driftsresultat -51.000 -120.000 -171.000 -257.000 -303.000
Finansinntekter 133.000 0 500.000 1.000 4.302.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -5.000
Finans 133.000 0 500.000 1.000 4.297.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -350.000
Årsresultat 83.000 -120.000 329.000 -256.000 3.995.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 8.000 32.000 67.000 74.000
Sum varige driftsmidler 0 8.000 32.000 67.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.365.000 2.237.000 2.009.000 4.177.000 3.686.000
Sum anleggsmidler 2.365.000 2.245.000 2.041.000 4.244.000 3.759.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 401.000 421.000 704.000 268.000 275.000
Sum investeringer 3.523.000 3.498.000 3.498.000 0 0
Kasse, bank 35.000 69.000 116.000 335.000 1.427.000
Sum omløpsmidler 3.959.000 3.988.000 4.318.000 603.000 1.702.000
Sum eiendeler 6.324.000 6.233.000 6.359.000 4.847.000 5.461.000
Sum opptjent egenkapital 4.851.000 4.768.000 4.888.000 4.558.000 4.814.000
Sum egenkapital 5.140.000 5.057.000 5.177.000 4.848.000 5.104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 5.000 11.000 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 -1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 1.181.000 1.171.000 1.171.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.184.000 1.176.000 1.181.000 0 358.000
Sum gjeld og egenkapital 6.324.000 6.233.000 6.358.000 4.847.000 5.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.775.000 2.812.000 3.137.000 603.000 1.344.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.4 3.7 4.8
Likviditetsgrad 2 3.3 3.4 3.7 0.0 4.8
Soliditet 81.3 81.1 81.4 100.0 93.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 799.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.3 -1.9 5.2 -5.3 73.2
Signatur
21.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex