Happy Hair As
Juridisk navn:  Happy Hair As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55931180
Bjørndalsstølen 2 Bjørndalsstølen 2 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 912184641
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/20/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trippel Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.24%
Resultat  
  
3828.57%
Egenkapital  
  
59.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.278.000 1.473.000 1.565.000 1.798.000 1.890.000
Resultat: 261.000 -7.000 58.000 -62.000 -299.000
Egenkapital: -176.000 -437.000 -430.000 -488.000 -426.000
Regnskap for  Happy Hair As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.278.000 1.473.000 1.565.000 1.798.000 1.890.000
Driftskostnader -1.017.000 -1.456.000 -1.488.000 -1.857.000 -2.189.000
Driftsresultat 261.000 18.000 78.000 -58.000 -298.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -25.000 -20.000 -4.000 -1.000
Finans -1.000 -25.000 -20.000 -4.000 -1.000
Resultat før skatt 261.000 -7.000 58.000 -62.000 -299.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 261.000 -7.000 58.000 -62.000 -299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 48.000 84.000 153.000 256.000
Sum omløpsmidler 120.000 114.000 185.000 219.000 143.000
Sum eiendeler 150.000 162.000 269.000 372.000 399.000
Sum opptjent egenkapital -206.000 -467.000 -460.000 -518.000 -456.000
Sum egenkapital -176.000 -437.000 -430.000 -488.000 -426.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 132.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000 599.000 699.000 860.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 162.000 269.000 372.000 399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.278.000 1.473.000 1.565.000 1.798.000 1.890.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.278.000 1.473.000 1.565.000 1.798.000 1.890.000
Varekostnad -218.000 -248.000 -290.000 -375.000 -366.000
Lønninger -426.000 -707.000 -676.000 -1.059.000 -1.351.000
Avskrivning -18.000 -36.000 -70.000 -103.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -433.000 -410.000 -369.000 -375.000
Driftskostnader -1.017.000 -1.456.000 -1.488.000 -1.857.000 -2.189.000
Driftsresultat 261.000 18.000 78.000 -58.000 -298.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -25.000 -20.000 -4.000 -1.000
Finans -1.000 -25.000 -20.000 -4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 261.000 -7.000 58.000 -62.000 -299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 18.000 54.000 90.000 126.000
Sum Immatrielle midler 0 18.000 54.000 90.000 126.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 34.000 100.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 34.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 30.000 48.000 84.000 153.000 256.000
Varebeholdning 70.000 61.000 139.000 181.000 132.000
Kundefordringer 1.000 4.000 2.000 2.000 0
Andre fordringer 18.000 17.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 32.000 44.000 35.000 11.000
Sum omløpsmidler 120.000 114.000 185.000 219.000 143.000
Sum eiendeler 150.000 162.000 269.000 372.000 399.000
Sum opptjent egenkapital -206.000 -467.000 -460.000 -518.000 -456.000
Sum egenkapital -176.000 -437.000 -430.000 -488.000 -426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 132.000
Leverandørgjeld 116.000 58.000 87.000 38.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 88.000 186.000 94.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 454.000 426.000 728.000 559.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000 599.000 699.000 860.000 693.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 162.000 269.000 372.000 399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -206.000 -485.000 -514.000 -641.000 -550.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -117.3 -269.8 -159.9 -131.2 -106.8
Resultatgrad 20.4 1.2 5 -3.2 -15.8
Rentedekningsgrad 2 0.7 3.9 -14.5 -298.0
Gjeldsgrad -1.9 -1.4 -1.6 -1.8 -1.9
Total kapitalrentabilitet 1 11.1 2 -15.6 -74.7
Signatur
08.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex