Hapro As
Juridisk navn:  Hapro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61339500
Mohagen Mohagasvingen 8 Fax: 61339510
2770 Jaren 2770 Jaren
Fylke: Kommune:
Oppland Gran
Org.nr: 923971025
Aksjekapital: 1.821.500 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 2/12/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon & Rådgivning Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-87.14%
Resultat  
  
51.15%
Egenkapital  
  
3.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.420.000 236.476.000 416.886.000 389.939.000 448.746.000
Resultat: 11.725.000 7.757.000 -2.930.000 -27.808.000 -41.247.000
Egenkapital: 248.839.000 240.842.000 201.505.000 204.435.000 226.644.000
Regnskap for  Hapro As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.420.000 236.476.000 416.886.000 389.939.000 448.746.000
Driftskostnader -29.765.000 -230.016.000 -419.883.000 -413.899.000 -486.879.000
Driftsresultat 655.000 6.460.000 -2.997.000 -23.960.000 -38.133.000
Finansinntekter 11.873.000 5.727.000 4.233.000 7.036.000 4.301.000
Finanskostnader -803.000 -4.430.000 -4.166.000 -10.884.000 -7.415.000
Finans 11.070.000 1.297.000 67.000 -3.848.000 -3.114.000
Resultat før skatt 11.725.000 7.757.000 -2.930.000 -27.808.000 -41.247.000
Skattekostnad -3.728.000 -2.383.000 0 0 0
Årsresultat 7.997.000 5.374.000 -2.930.000 -27.808.000 -41.247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 261.657.000 245.739.000 128.392.000 138.037.000 156.292.000
Sum omløpsmidler 32.778.000 17.109.000 154.130.000 184.105.000 179.747.000
Sum eiendeler 294.435.000 262.848.000 282.522.000 322.142.000 336.039.000
Sum opptjent egenkapital 247.017.000 239.020.000 199.683.000 202.613.000 224.822.000
Sum egenkapital 248.839.000 240.842.000 201.505.000 204.435.000 226.644.000
Sum langsiktig gjeld 32.426.000 16.759.000 17.216.000 45.864.000 40.833.000
Sum kortsiktig gjeld 13.170.000 5.247.000 63.801.000 71.843.000 68.562.000
Sum gjeld og egenkapital 294.435.000 262.848.000 282.522.000 322.142.000 336.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.420.000 236.476.000 416.886.000 389.939.000 427.678.000
Andre inntekter 0 0 0 0 21.068.000
Driftsinntekter 30.420.000 236.476.000 416.886.000 389.939.000 448.746.000
Varekostnad 0 -121.456.000 -217.427.000 -216.302.000 -236.815.000
Lønninger -12.632.000 -97.135.000 -147.807.000 -152.197.000 -182.831.000
Avskrivning -8.188.000 -9.690.000 -15.238.000 -18.133.000 -24.840.000
Nedskrivning 0 0 -1.115.000 0 0
Andre driftskostnader -8.945.000 -20.679.000 -30.484.000 -26.489.000 -30.730.000
Driftskostnader -29.765.000 -230.016.000 -419.883.000 -413.899.000 -486.879.000
Driftsresultat 655.000 6.460.000 -2.997.000 -23.960.000 -38.133.000
Finansinntekter 11.873.000 5.727.000 4.233.000 7.036.000 4.301.000
Finanskostnader -803.000 -4.430.000 -4.166.000 -10.884.000 -7.415.000
Finans 11.070.000 1.297.000 67.000 -3.848.000 -3.114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.997.000 5.374.000 -2.930.000 -27.808.000 -41.247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.675.000 26.403.000 0 0 0
Fast eiendom 101.694.000 107.708.000 113.760.000 120.786.000 128.428.000
Maskiner anlegg 0 2.873.000 13.864.000 16.359.000 26.945.000
Driftsløsøre 5.277.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 106.971.000 110.581.000 127.902.000 137.547.000 155.942.000
Sum finansielle anleggsmidler 132.011.000 108.755.000 490.000 490.000 350.000
Sum anleggsmidler 261.657.000 245.739.000 128.392.000 138.037.000 156.292.000
Varebeholdning 0 0 73.885.000 116.545.000 99.017.000
Kundefordringer 63.000 243.000 62.923.000 58.925.000 63.843.000
Andre fordringer 707.000 341.000 1.958.000 2.113.000 1.334.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.537.000 15.184.000 15.364.000 6.522.000 15.553.000
Sum omløpsmidler 32.778.000 17.109.000 154.130.000 184.105.000 179.747.000
Sum eiendeler 294.435.000 262.848.000 282.522.000 322.142.000 336.039.000
Sum opptjent egenkapital 247.017.000 239.020.000 199.683.000 202.613.000 224.822.000
Sum egenkapital 248.839.000 240.842.000 201.505.000 204.435.000 226.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.809.000 5.593.000 2.027.000 15.508.000 23.277.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.272.000 101.000 0 10.868.000 0
Sum langsiktig gjeld 32.426.000 16.759.000 17.216.000 45.864.000 40.833.000
Leverandørgjeld 1.106.000 1.502.000 28.470.000 28.597.000 29.158.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 797.000 1.890.000 18.128.000 18.234.000 15.704.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 995.000 1.754.000 17.203.000 14.144.000 23.700.000
Sum kortsiktig gjeld 13.170.000 5.247.000 63.801.000 71.843.000 68.562.000
Sum gjeld og egenkapital 294.435.000 262.848.000 282.522.000 322.142.000 336.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.608.000 11.862.000 90.329.000 112.262.000 111.185.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.3 2.4 2.6 2.6
Likviditetsgrad 2 2.5 3.3 1.3 1.0 1.2
Soliditet 84.5 91.6 71.3 63.5 67.4
Resultatgrad 2.2 2.7 -0.7 -6.1 -8.5
Rentedekningsgrad 0.8 1.5 -0.7 -1.6 -4.6
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.4 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.6 0.4 -5.3 -10.1
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex