Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harald Lorentzen AS
Juridisk navn:  Harald Lorentzen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69379460
Postboks 3 Båthavna 22 Fax: 69379757
1682 Skjærhalden 1680 Skjærhalden
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 978600824
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sand & Dale Revisjon As
Regnskapsfører: Lisbeth Svendsen
Utvikling:
Omsetning  
  
8.15%
Resultat  
  
-62.04%
Egenkapital  
  
9.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.144.000 5.681.000 5.493.000 5.015.000 4.664.000
Resultat: 246.000 648.000 331.000 -155.000 391.000
Egenkapital: 2.293.000 2.102.000 1.902.000 1.605.000 1.761.000
Regnskap for  Harald Lorentzen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.144.000 5.681.000 5.493.000 5.015.000 4.664.000
Driftskostnader -5.879.000 -5.013.000 -5.136.000 -5.137.000 -4.290.000
Driftsresultat 264.000 667.000 357.000 -121.000 374.000
Finansinntekter 12.000 12.000 9.000 4.000 21.000
Finanskostnader -30.000 -31.000 -34.000 -39.000 -4.000
Finans -18.000 -19.000 -25.000 -35.000 17.000
Resultat før skatt 246.000 648.000 331.000 -155.000 391.000
Skattekostnad -54.000 -149.000 -34.000 0 -110.000
Årsresultat 192.000 500.000 297.000 -155.000 281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.208.000 2.298.000 2.057.000 2.195.000 1.785.000
Sum omløpsmidler 1.133.000 1.475.000 1.031.000 627.000 504.000
Sum eiendeler 3.341.000 3.773.000 3.088.000 2.822.000 2.289.000
Sum opptjent egenkapital 2.193.000 2.002.000 1.802.000 1.505.000 1.661.000
Sum egenkapital 2.293.000 2.102.000 1.902.000 1.605.000 1.761.000
Sum langsiktig gjeld 625.000 723.000 825.000 908.000 0
Sum kortsiktig gjeld 423.000 949.000 360.000 309.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 3.341.000 3.774.000 3.087.000 2.822.000 2.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.144.000 5.681.000 5.371.000 4.885.000 4.664.000
Andre inntekter 0 0 122.000 130.000 0
Driftsinntekter 6.144.000 5.681.000 5.493.000 5.015.000 4.664.000
Varekostnad -356.000 -98.000 -208.000 -315.000 -27.000
Lønninger -1.336.000 -1.224.000 -1.221.000 -1.025.000 -748.000
Avskrivning -296.000 -277.000 -278.000 -261.000 -198.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.891.000 -3.414.000 -3.429.000 -3.536.000 -3.317.000
Driftskostnader -5.879.000 -5.013.000 -5.136.000 -5.137.000 -4.290.000
Driftsresultat 264.000 667.000 357.000 -121.000 374.000
Finansinntekter 12.000 12.000 9.000 4.000 21.000
Finanskostnader -30.000 -31.000 -34.000 -39.000 -4.000
Finans -18.000 -19.000 -25.000 -35.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Årsresultat 192.000 500.000 297.000 -155.000 281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.086.000 1.163.000 1.239.000 1.316.000 1.393.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.123.000 1.136.000 818.000 879.000 392.000
Sum varige driftsmidler 2.208.000 2.298.000 2.057.000 2.195.000 1.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.208.000 2.298.000 2.057.000 2.195.000 1.785.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 -9.000 30.000 0 92.000
Andre fordringer 176.000 331.000 218.000 229.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 942.000 1.153.000 783.000 398.000 377.000
Sum omløpsmidler 1.133.000 1.475.000 1.031.000 627.000 504.000
Sum eiendeler 3.341.000 3.773.000 3.088.000 2.822.000 2.289.000
Sum opptjent egenkapital 2.193.000 2.002.000 1.802.000 1.505.000 1.661.000
Sum egenkapital 2.293.000 2.102.000 1.902.000 1.605.000 1.761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 15.000 17.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 21.000
Sum langsiktig gjeld 625.000 723.000 825.000 908.000 0
Leverandørgjeld 25.000 68.000 55.000 101.000 79.000
Betalbar skatt 52.000 151.000 17.000 0 110.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 108.000 104.000 75.000 108.000
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 321.000 184.000 133.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 949.000 360.000 309.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 3.341.000 3.774.000 3.087.000 2.822.000 2.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 710.000 526.000 671.000 318.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.6 2.9 2 1.0
Likviditetsgrad 2 2.7 1.6 2.9 2 1.0
Soliditet 68.6 55.7 61.6 56.9 76.9
Resultatgrad 4.3 11.7 6.5 -2.4 8.0
Rentedekningsgrad 8.8 21.5 10.5 -3.1 98.8
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.6 0.8 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.3 1 11.9 -4.1 17.3
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex