Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harald Sylte AS
Juridisk navn:  Harald Sylte AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90107940
Postboks 33 Fax: 71180306
6397 Tresfjord 6391 Tresfjord
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vestnes
Org.nr: 916509405
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/26/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Åndalsnes As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.69%
Resultat  
  
-87.54%
Egenkapital  
  
0.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.899.000 7.474.000 8.129.000 10.026.000 8.215.000
Resultat: 78.000 626.000 960.000 1.447.000 947.000
Egenkapital: 7.687.000 7.640.000 7.171.000 10.955.000 9.909.000
Regnskap for  Harald Sylte AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.899.000 7.474.000 8.129.000 10.026.000 8.215.000
Driftskostnader -6.811.000 -6.878.000 -7.204.000 -8.678.000 -7.374.000
Driftsresultat 88.000 596.000 926.000 1.348.000 840.000
Finansinntekter 6.000 46.000 47.000 120.000 127.000
Finanskostnader -16.000 -17.000 -13.000 -21.000 -20.000
Finans -10.000 29.000 34.000 99.000 107.000
Resultat før skatt 78.000 626.000 960.000 1.447.000 947.000
Skattekostnad -30.000 -156.000 -245.000 -401.000 -260.000
Årsresultat 47.000 469.000 715.000 1.046.000 687.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.185.000 5.334.000 5.456.000 5.224.000 5.351.000
Sum omløpsmidler 3.961.000 4.388.000 8.519.000 8.362.000 7.357.000
Sum eiendeler 9.146.000 9.722.000 13.975.000 13.586.000 12.708.000
Sum opptjent egenkapital 7.187.000 7.140.000 6.671.000 10.455.000 9.409.000
Sum egenkapital 7.687.000 7.640.000 7.171.000 10.955.000 9.909.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 13.000
Sum kortsiktig gjeld 1.459.000 2.082.000 6.804.000 2.631.000 2.785.000
Sum gjeld og egenkapital 9.146.000 9.722.000 13.975.000 13.586.000 12.707.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.186.000 6.711.000 7.504.000 9.422.000 7.606.000
Andre inntekter 713.000 763.000 625.000 605.000 609.000
Driftsinntekter 6.899.000 7.474.000 8.129.000 10.026.000 8.215.000
Varekostnad -2.334.000 -2.039.000 -2.355.000 -3.375.000 -2.794.000
Lønninger -3.321.000 -3.457.000 -3.773.000 -3.847.000 -3.631.000
Avskrivning -121.000 -164.000 -188.000 -178.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.035.000 -1.218.000 -888.000 -1.278.000 -772.000
Driftskostnader -6.811.000 -6.878.000 -7.204.000 -8.678.000 -7.374.000
Driftsresultat 88.000 596.000 926.000 1.348.000 840.000
Finansinntekter 6.000 46.000 47.000 120.000 127.000
Finanskostnader -16.000 -17.000 -13.000 -21.000 -20.000
Finans -10.000 29.000 34.000 99.000 107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.500.000 0 0
Årsresultat 47.000 469.000 715.000 1.046.000 687.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 62.000 36.000 52.000 0
Fast eiendom 1.076.000 1.081.000 1.102.000 1.122.000 1.143.000
Maskiner anlegg 3.493.000 3.493.000 3.493.000 3.493.000 3.493.000
Driftsløsøre 505.000 621.000 770.000 502.000 660.000
Sum varige driftsmidler 5.126.000 5.247.000 5.417.000 5.169.000 5.348.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 25.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 5.185.000 5.334.000 5.456.000 5.224.000 5.351.000
Varebeholdning 736.000 704.000 632.000 688.000 831.000
Kundefordringer 1.629.000 1.645.000 1.524.000 1.006.000 1.497.000
Andre fordringer 190.000 213.000 248.000 212.000 434.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.405.000 1.826.000 6.115.000 6.457.000 4.595.000
Sum omløpsmidler 3.961.000 4.388.000 8.519.000 8.362.000 7.357.000
Sum eiendeler 9.146.000 9.722.000 13.975.000 13.586.000 12.708.000
Sum opptjent egenkapital 7.187.000 7.140.000 6.671.000 10.455.000 9.409.000
Sum egenkapital 7.687.000 7.640.000 7.171.000 10.955.000 9.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 13.000
Leverandørgjeld 138.000 308.000 333.000 346.000 138.000
Betalbar skatt 0 183.000 228.000 467.000 226.000
Skyldig offentlige avgifter 322.000 483.000 580.000 760.000 404.000
Utbytte 0 0 -4.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 998.000 1.109.000 1.162.000 1.058.000 2.016.000
Sum kortsiktig gjeld 1.459.000 2.082.000 6.804.000 2.631.000 2.785.000
Sum gjeld og egenkapital 9.146.000 9.722.000 13.975.000 13.586.000 12.707.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.502.000 2.306.000 1.715.000 5.731.000 4.572.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.1 1.3 3.2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 1.2 3.0 2.4
Soliditet 8 78.6 51.3 80.6 78.0
Resultatgrad 1.3 8 11.4 13.4 10.2
Rentedekningsgrad 5.5 35.1 71.2 69.9 48.4
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.9 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 1 6.6 7 10.8 7.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex