Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haraldsgata Legekontor As
Juridisk navn:  Haraldsgata Legekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52717627
Haraldsgata 94 Haraldsgata 94 Fax:
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 917519137
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/13/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amanda Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.34%
Resultat  
  
26.35%
Egenkapital  
  
32.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 4.890.000 3.997.000 4.352.000
Resultat: 211.000 167.000 441.000
Egenkapital: 668.000 504.000 36.000
Regnskap for  Haraldsgata Legekontor As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.890.000 3.997.000 4.352.000
Driftskostnader -4.681.000 -3.830.000 -3.911.000
Driftsresultat 210.000 167.000 441.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 211.000 167.000 441.000
Skattekostnad -46.000 -38.000 0
Årsresultat 164.000 129.000 441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 93.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.595.000 843.000 540.000
Sum eiendeler 1.743.000 936.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 632.000 468.000 0
Sum egenkapital 668.000 504.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.075.000 433.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.000 937.000 115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.890.000 3.997.000 4.352.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.890.000 3.997.000 4.352.000
Varekostnad -15.000 0 0
Lønninger -2.796.000 -2.830.000 -2.248.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.870.000 -1.000.000 -1.663.000
Driftskostnader -4.681.000 -3.830.000 -3.911.000
Driftsresultat 210.000 167.000 441.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 164.000 129.000 441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 148.000 93.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 148.000 93.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.591.000 839.000 536.000
Sum omløpsmidler 1.595.000 843.000 540.000
Sum eiendeler 1.743.000 936.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 632.000 468.000 0
Sum egenkapital 668.000 504.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 0 0
Betalbar skatt 186.000 140.000 0
Skyldig offentlige avgifter 542.000 201.000 68.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 323.000 91.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 1.075.000 433.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.000 937.000 115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 520.000 410.000 461.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 6.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 6.8
Soliditet 38.3 53.8 31.3
Resultatgrad 4.3 4.2 10.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0.9 2.2
Total kapitalrentabilitet 1 17.8 383.5
Signatur
04.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex