Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hardanger Folkehøgskule
Juridisk navn:  Hardanger Folkehøgskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53671400
Hordatunvegen 29 Hordatunvegen 29 Fax: 53671401
5781 Lofthus 5781 Lofthus
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 962382800
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 2/1/1969 1
Foretakstype: ANNA
Revisor: Odda Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 14.110.000
Resultat: -81.000
Egenkapital: -843.000
Regnskap for  Hardanger Folkehøgskule
Resultat 2012
Driftsinntekter 14.110.000
Driftskostnader -13.656.000
Driftsresultat 454.000
Finansinntekter 95.000
Finanskostnader -631.000
Finans -536.000
Resultat før skatt -81.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.237.000
Sum omløpsmidler 3.829.000
Sum eiendeler 10.066.000
Sum opptjent egenkapital -843.000
Sum egenkapital -843.000
Sum langsiktig gjeld 9.434.000
Sum kortsiktig gjeld 1.475.000
Sum gjeld og egenkapital 10.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000
Andre inntekter 14.069.000
Driftsinntekter 14.110.000
Varekostnad 0
Lønninger -7.623.000
Avskrivning -730.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.303.000
Driftskostnader -13.656.000
Driftsresultat 454.000
Finansinntekter 95.000
Finanskostnader -631.000
Finans -536.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 5.474.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 763.000
Sum varige driftsmidler 6.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 6.237.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 23.000
Andre fordringer 164.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.642.000
Sum omløpsmidler 3.829.000
Sum eiendeler 10.066.000
Sum opptjent egenkapital -843.000
Sum egenkapital -843.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 9.434.000
Leverandørgjeld 448.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 931.000
Sum kortsiktig gjeld 1.475.000
Sum gjeld og egenkapital 10.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.354.000
Likviditetsgrad 1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.6
Soliditet -8.4
Resultatgrad 3.2
Rentedekningsgrad 0.9
Gjeldsgrad -12.9
Total kapitalrentabilitet 5.5
Signatur
15.07.2019
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2019
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex