Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hardangerfjord Seaweed Farm As
Juridisk navn:  Hardangerfjord Seaweed Farm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/o Arne Skeie Torpevegen 83 C/o Arne Skeie Torpevegen 83 Fax:
5610 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 916883382
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storebø Økonomi Og Rekneskap, Siv.Øk. Helge Storebø
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7.14%
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -14.000 -15.000 -30.000
Egenkapital: -28.000 -16.000 -5.000 7.000
Regnskap for  Hardangerfjord Seaweed Farm As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Driftsresultat -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -14.000 -15.000 -30.000
Skattekostnad 3.000 3.000 3.000 7.000
Årsresultat -11.000 -11.000 -12.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 13.000 11.000 7.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 2.000
Sum eiendeler 16.000 13.000 11.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 -46.000 -35.000 -23.000
Sum egenkapital -28.000 -16.000 -5.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 30.000 16.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 14.000 11.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Driftskostnader -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Driftsresultat -15.000 -14.000 -15.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -11.000 -12.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 13.000 11.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 13.000 11.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 2.000
Sum eiendeler 16.000 13.000 11.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 -46.000 -35.000 -23.000
Sum egenkapital -28.000 -16.000 -5.000 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 30.000 16.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 30.000 16.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 14.000 11.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.000 -30.000 -16.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.7
Soliditet -114.3 -45.5 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.9 -3.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -93.8 -136.4
Signatur
29.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex