Hareid Legesenter As
Juridisk navn:  Hareid Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70037700
Hjellebakken 10 Hjellebakken 10 Fax:
6060 Hareid 6060 Hareid
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 820392442
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
67.15%
Resultat  
  
41.37%
Egenkapital  
  
46.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 4.762.000 2.849.000
Resultat: 639.000 452.000
Egenkapital: 202.000 138.000
Regnskap for  Hareid Legesenter As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 4.762.000 2.849.000
Driftskostnader -4.118.000 -2.389.000
Driftsresultat 644.000 460.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -8.000
Finans -4.000 -8.000
Resultat før skatt 639.000 452.000
Skattekostnad -143.000 -104.000
Årsresultat 496.000 348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 152.000 59.000
Sum omløpsmidler 844.000 946.000
Sum eiendeler 996.000 1.005.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 48.000
Sum egenkapital 202.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 792.000 866.000
Sum gjeld og egenkapital 996.000 1.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.282.000 2.363.000
Andre inntekter 481.000 487.000
Driftsinntekter 4.762.000 2.849.000
Varekostnad -317.000 -262.000
Lønninger -2.703.000 -1.551.000
Avskrivning -22.000 -17.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.076.000 -559.000
Driftskostnader -4.118.000 -2.389.000
Driftsresultat 644.000 460.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -8.000
Finans -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -300.000
Årsresultat 496.000 348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 152.000 58.000
Sum varige driftsmidler 152.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 152.000 59.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 666.000 511.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 178.000 435.000
Sum omløpsmidler 844.000 946.000
Sum eiendeler 996.000 1.005.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 48.000
Sum egenkapital 202.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0
Leverandørgjeld 192.000 132.000
Betalbar skatt 140.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 171.000 154.000
Utbytte 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 289.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 792.000 866.000
Sum gjeld og egenkapital 996.000 1.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 80.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1
Soliditet 20.3 13.7
Resultatgrad 13.5 16.1
Rentedekningsgrad 128.8 57.5
Gjeldsgrad 3.9 6.3
Total kapitalrentabilitet 64.8 45.8
Prokurister
29.04.2019
PROKURA
HOLEN VÅLANDSMYR SIGURD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex