Harestad Elektriske AS
Juridisk navn:  Harestad Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51414949
Torvmyrveien 26 Torvmyrveien 26 Fax: 51414940
4070 Randaberg 4070 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 975969991
Aksjekapital: 32.600 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Aktivapluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.35%
Resultat  
  
0.36%
Egenkapital  
  
28.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.933.000 39.821.000 0 34.076.000 39.318.000
Resultat: 4.228.000 4.213.000 0 1.581.000 5.162.000
Egenkapital: 5.549.000 4.323.000 59.000 8.978.000 7.841.000
Regnskap for  Harestad Elektriske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.933.000 39.821.000 0 34.076.000 39.318.000
Driftskostnader -41.585.000 -35.603.000 0 -32.548.000 -34.179.000
Driftsresultat 4.349.000 4.218.000 0 1.529.000 5.140.000
Finansinntekter 84.000 228.000 0 89.000 176.000
Finanskostnader -205.000 -233.000 0 -36.000 -154.000
Finans -121.000 -5.000 0 53.000 22.000
Resultat før skatt 4.228.000 4.213.000 0 1.581.000 5.162.000
Skattekostnad -1.001.000 -1.004.000 0 -445.000 -1.421.000
Årsresultat 3.226.000 3.209.000 0 1.137.000 3.741.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.811.000 641.000 0 2.703.000 2.913.000
Sum omløpsmidler 15.987.000 18.683.000 59.000 12.078.000 14.632.000
Sum eiendeler 18.798.000 19.324.000 59.000 14.781.000 17.545.000
Sum opptjent egenkapital 5.515.000 4.289.000 25.000 8.235.000 7.098.000
Sum egenkapital 5.549.000 4.323.000 59.000 8.978.000 7.841.000
Sum langsiktig gjeld 3.520.000 4.647.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.729.000 10.354.000 0 5.802.000 9.704.000
Sum gjeld og egenkapital 18.798.000 19.324.000 59.000 14.780.000 17.545.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.933.000 39.687.000 0 34.076.000 39.318.000
Andre inntekter 0 134.000 0 0 0
Driftsinntekter 45.933.000 39.821.000 0 34.076.000 39.318.000
Varekostnad -18.965.000 -13.245.000 0 -11.027.000 -11.686.000
Lønninger -18.374.000 -18.350.000 0 -17.612.000 -18.043.000
Avskrivning -98.000 -199.000 0 -225.000 -298.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.148.000 -3.809.000 0 -3.684.000 -4.152.000
Driftskostnader -41.585.000 -35.603.000 0 -32.548.000 -34.179.000
Driftsresultat 4.349.000 4.218.000 0 1.529.000 5.140.000
Finansinntekter 84.000 228.000 0 89.000 176.000
Finanskostnader -205.000 -233.000 0 -36.000 -154.000
Finans -121.000 -5.000 0 53.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 0 -2.400.000
Årsresultat 3.226.000 3.209.000 0 1.137.000 3.741.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 131.000 367.000 0 135.000 142.000
Fast eiendom 250.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 180.000 0 422.000 616.000
Sum varige driftsmidler 462.000 180.000 0 422.000 616.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.218.000 94.000 0 2.146.000 2.156.000
Sum anleggsmidler 2.811.000 641.000 0 2.703.000 2.913.000
Varebeholdning 749.000 677.000 0 527.000 731.000
Kundefordringer 7.702.000 6.438.000 0 7.677.000 5.709.000
Andre fordringer 913.000 2.814.000 59.000 1.864.000 2.121.000
Sum investeringer 589.000 712.000 0 416.000 421.000
Kasse, bank 6.034.000 8.042.000 0 1.593.000 5.650.000
Sum omløpsmidler 15.987.000 18.683.000 59.000 12.078.000 14.632.000
Sum eiendeler 18.798.000 19.324.000 59.000 14.781.000 17.545.000
Sum opptjent egenkapital 5.515.000 4.289.000 25.000 8.235.000 7.098.000
Sum egenkapital 5.549.000 4.323.000 59.000 8.978.000 7.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.520.000 4.647.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.878.000 3.491.000 0 677.000 1.360.000
Betalbar skatt 765.000 1.229.000 0 438.000 1.412.000
Skyldig offentlige avgifter 3.032.000 3.488.000 0 2.778.000 2.539.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0 -2.400.000
Annen kortsiktig gjeld 2.055.000 2.146.000 0 1.910.000 1.993.000
Sum kortsiktig gjeld 9.729.000 10.354.000 0 5.802.000 9.704.000
Sum gjeld og egenkapital 18.798.000 19.324.000 59.000 14.780.000 17.545.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.258.000 8.329.000 59.000 6.276.000 4.928.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 0 2.0 1.5
Soliditet 29.5 22.4 1 60.7 44.7
Resultatgrad 9.5 10.6 4.5 13.1
Rentedekningsgrad 21.2 18.1 44.9 34.5
Gjeldsgrad 2.4 3.5 0 0.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 23.6 2 0 10.9 30.3
Signatur
16.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.06.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex