Harstad Bolig Eiendommer As
Juridisk navn:  Harstad Bolig Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Sarkani Eiendom As Postboks 756 C/O Sarkani Eiendom As Nordmarkveien 9 Fax:
9487 Harstad 9404 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 921787308
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
455.8%
Resultat  
  
203.55%
Egenkapital  
  
171.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 4.313.000 776.000
Resultat: 1.026.000 338.000
Egenkapital: 1.088.000 401.000
Regnskap for  Harstad Bolig Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 4.313.000 776.000
Driftskostnader -1.614.000 -226.000
Driftsresultat 2.699.000 550.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.674.000 -212.000
Finans -1.673.000 -212.000
Resultat før skatt 1.026.000 338.000
Skattekostnad -226.000 -53.000
Årsresultat 800.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.575.000 37.883.000
Sum omløpsmidler 1.655.000 339.000
Sum eiendeler 39.230.000 38.222.000
Sum opptjent egenkapital 788.000 101.000
Sum egenkapital 1.088.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 34.467.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 3.675.000 37.286.000
Sum gjeld og egenkapital 39.230.000 38.222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 4.313.000 776.000
Driftsinntekter 4.313.000 776.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -307.000 -83.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.307.000 -143.000
Driftskostnader -1.614.000 -226.000
Driftsresultat 2.699.000 550.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.674.000 -212.000
Finans -1.673.000 -212.000
Konsernbidrag -113.000 -184.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 800.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 37.575.000 37.883.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 37.575.000 37.883.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 37.575.000 37.883.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 13.000 0
Andre fordringer 28.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.096.000 339.000
Sum omløpsmidler 1.655.000 339.000
Sum eiendeler 39.230.000 38.222.000
Sum opptjent egenkapital 788.000 101.000
Sum egenkapital 1.088.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 467.000 535.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.141.000 36.993.000
Sum langsiktig gjeld 34.467.000 535.000
Leverandørgjeld 19.000 16.000
Betalbar skatt 261.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 3.675.000 37.286.000
Sum gjeld og egenkapital 39.230.000 38.222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.020.000 -36.947.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0
Likviditetsgrad 2 0.5 0
Soliditet 2.8 1
Resultatgrad 62.6 70.9
Rentedekningsgrad 1.6 2.6
Gjeldsgrad 35.1 94.3
Total kapitalrentabilitet 6.9 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex