Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harstad Bowlinghall AS
Juridisk navn:  Harstad Bowlinghall AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41307543
Nesseveien 2B Nesseveien 2B Fax: 77593281
9411 Harstad 9411 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 890389562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
30.92%
Resultat  
  
25.39%
Egenkapital  
  
32.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.591.000 1.979.000 1.750.000 1.454.000 1.326.000
Resultat: 242.000 193.000 133.000 124.000 54.000
Egenkapital: 768.000 579.000 518.000 511.000 419.000
Regnskap for  Harstad Bowlinghall AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.591.000 1.979.000 1.750.000 1.454.000 1.326.000
Driftskostnader -2.350.000 -1.782.000 -1.618.000 -1.331.000 -1.273.000
Driftsresultat 240.000 196.000 133.000 124.000 52.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans 2.000 -3.000 1.000 0 2.000
Resultat før skatt 242.000 193.000 133.000 124.000 54.000
Skattekostnad -53.000 -33.000 -46.000 -32.000 -15.000
Årsresultat 189.000 161.000 87.000 92.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 109.000 100.000 176.000 272.000
Sum omløpsmidler 960.000 780.000 655.000 467.000 229.000
Sum eiendeler 1.089.000 889.000 755.000 643.000 501.000
Sum opptjent egenkapital 738.000 549.000 488.000 481.000 389.000
Sum egenkapital 768.000 579.000 518.000 511.000 419.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 310.000 237.000 133.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 1.089.000 889.000 755.000 644.000 501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.591.000 1.979.000 1.670.000 1.454.000 1.326.000
Andre inntekter 0 0 80.000 0 0
Driftsinntekter 2.591.000 1.979.000 1.750.000 1.454.000 1.326.000
Varekostnad -371.000 -222.000 -233.000 -171.000 -150.000
Lønninger -1.136.000 -750.000 -550.000 -449.000 -413.000
Avskrivning -65.000 -41.000 -100.000 -99.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -778.000 -769.000 -738.000 -612.000 -625.000
Driftskostnader -2.350.000 -1.782.000 -1.618.000 -1.331.000 -1.273.000
Driftsresultat 240.000 196.000 133.000 124.000 52.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 0 2.000
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans 2.000 -3.000 1.000 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -80.000 0 0
Årsresultat 189.000 161.000 87.000 92.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 16.000 3.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 110.000 93.000 96.000 173.000 272.000
Sum varige driftsmidler 110.000 93.000 96.000 173.000 272.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 109.000 100.000 176.000 272.000
Varebeholdning 25.000 15.000 7.000 4.000 9.000
Kundefordringer 10.000 7.000 9.000 10.000 3.000
Andre fordringer 21.000 5.000 -2.000 0 -1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 903.000 753.000 641.000 453.000 219.000
Sum omløpsmidler 960.000 780.000 655.000 467.000 229.000
Sum eiendeler 1.089.000 889.000 755.000 643.000 501.000
Sum opptjent egenkapital 738.000 549.000 488.000 481.000 389.000
Sum egenkapital 768.000 579.000 518.000 511.000 419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Leverandørgjeld 11.000 10.000 6.000 19.000 1.000
Betalbar skatt 56.000 45.000 46.000 45.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 144.000 64.000 51.000 27.000 15.000
Utbytte 0 -100.000 -80.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 91.000 55.000 42.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 310.000 237.000 133.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 1.089.000 889.000 755.000 644.000 501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 639.000 470.000 418.000 334.000 157.000
Likviditetsgrad 1 3 2.5 2.8 3.5 3.2
Likviditetsgrad 2 2.9 2.5 2.7 3.5 3.1
Soliditet 70.5 65.1 68.6 79.3 83.6
Resultatgrad 9.3 9.9 7.6 8.5 3.9
Rentedekningsgrad 32.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 22.2 22.4 17.7 19.3 10.8
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
GJERTSEN IVAR
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex