Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harstad Jeger- Og Fiskerforening
Juridisk navn:  Harstad Jeger- Og Fiskerforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77001702
Postboks 162 Heggenkollen Heggenkollen Fax:
9482 Harstad 9406 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 984040873
Aksjekapital: 187 NOK
Etableringsdato: 6/4/1923 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 599.000
Resultat: 234.000
Egenkapital: 187.000
Regnskap for  Harstad Jeger- Og Fiskerforening
Resultat 2002
Driftsinntekter 599.000
Driftskostnader -365.000
Driftsresultat 234.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 234.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 749.000
Sum omløpsmidler 115.000
Sum eiendeler 864.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 187.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 678.000
Sum gjeld og egenkapital 865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 599.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 60.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -425.000
Driftskostnader -365.000
Driftsresultat 234.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 749.000
Varebeholdning 16.000
Kundefordringer 16.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 83.000
Sum omløpsmidler 115.000
Sum eiendeler 864.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 12.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 666.000
Sum kortsiktig gjeld 678.000
Sum gjeld og egenkapital 865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -563.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 21.6
Resultatgrad 39.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.6
Total kapitalrentabilitet 27.1
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex