Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartveit Butikk AS
Juridisk navn:  Hartveit Butikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55208840
Olsvikskjenet 151 Olsvikskjenet 151 Fax: 55208841
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987597798
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/8/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.62%
Resultat  
  
-57.41%
Egenkapital  
  
31.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 485.000 525.000 575.000 684.000 1.187.000
Resultat: 23.000 54.000 -37.000 119.000 -268.000
Egenkapital: 96.000 73.000 19.000 56.000 -63.000
Regnskap for  Hartveit Butikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 485.000 525.000 575.000 684.000 1.187.000
Driftskostnader -438.000 -447.000 -588.000 -548.000 -1.438.000
Driftsresultat 47.000 79.000 -13.000 136.000 -250.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -26.000 -24.000 -18.000 -17.000
Finans -24.000 -26.000 -24.000 -18.000 -17.000
Resultat før skatt 23.000 54.000 -37.000 119.000 -268.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 54.000 -37.000 119.000 -268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 311.000 317.000 309.000 309.000 140.000
Sum eiendeler 311.000 317.000 309.000 309.000 140.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -31.000 -85.000 -48.000 -167.000
Sum egenkapital 96.000 73.000 19.000 56.000 -63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 215.000 244.000 289.000 253.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 317.000 308.000 309.000 139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 485.000 525.000 575.000 684.000 1.187.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 485.000 525.000 575.000 684.000 1.187.000
Varekostnad -192.000 -199.000 -220.000 -56.000 -521.000
Lønninger -15.000 -19.000 -131.000 -163.000 -272.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -231.000 -229.000 -237.000 -329.000 -645.000
Driftskostnader -438.000 -447.000 -588.000 -548.000 -1.438.000
Driftsresultat 47.000 79.000 -13.000 136.000 -250.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -26.000 -24.000 -18.000 -17.000
Finans -24.000 -26.000 -24.000 -18.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 54.000 -37.000 119.000 -268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 305.000 298.000 291.000 295.000 109.000
Kundefordringer 6.000 9.000 14.000 11.000 24.000
Andre fordringer 0 9.000 2.000 1.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 2.000 2.000 4.000
Sum omløpsmidler 311.000 317.000 309.000 309.000 140.000
Sum eiendeler 311.000 317.000 309.000 309.000 140.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -31.000 -85.000 -48.000 -167.000
Sum egenkapital 96.000 73.000 19.000 56.000 -63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 211.000 229.000 264.000 215.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 12.000 10.000 14.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 4.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 15.000 19.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 215.000 244.000 289.000 253.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 317.000 308.000 309.000 139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 96.000 73.000 20.000 56.000 -62.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.1 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 30.9 2 6.2 18.1 -45.3
Resultatgrad 9.7 1 -2.3 19.9 -21.1
Rentedekningsgrad 2 3 -0.5 7.6 -14.7
Gjeldsgrad 2.2 3.3 15.2 4.5 -3.2
Total kapitalrentabilitet 15.1 24.9 -4.2 44.0 -179.9
Signatur
05.02.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex