Hartvig-Nygård AS
Juridisk navn:  Hartvig-Nygård AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Koggeveien 22 Koggeveien 22 Fax:
4624 Kristiansand S 4624 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 995223678
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3.6%
Egenkapital  
  
4.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 134.000 139.000 -298.000 782.000 346.000
Egenkapital: 2.936.000 2.802.000 2.662.000 2.960.000 2.179.000
Regnskap for  Hartvig-Nygård AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -13.000 -25.000 -22.000 -11.000
Driftsresultat -15.000 -13.000 -25.000 -22.000 -11.000
Finansinntekter 154.000 181.000 -272.000 916.000 406.000
Finanskostnader -5.000 -29.000 -1.000 -113.000 -49.000
Finans 149.000 152.000 -273.000 803.000 357.000
Resultat før skatt 134.000 139.000 -298.000 782.000 346.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 139.000 -298.000 782.000 346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.734.000 3.952.000 3.617.000 3.485.000 2.868.000
Sum eiendeler 4.734.000 3.952.000 3.617.000 3.485.000 2.868.000
Sum opptjent egenkapital 1.530.000 1.396.000 1.257.000 1.555.000 773.000
Sum egenkapital 2.936.000 2.802.000 2.662.000 2.960.000 2.179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.798.000 1.150.000 954.000 524.000 689.000
Sum gjeld og egenkapital 4.734.000 3.952.000 3.617.000 3.485.000 2.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -13.000 -25.000 -22.000 -11.000
Driftskostnader -15.000 -13.000 -25.000 -22.000 -11.000
Driftsresultat -15.000 -13.000 -25.000 -22.000 -11.000
Finansinntekter 154.000 181.000 -272.000 916.000 406.000
Finanskostnader -5.000 -29.000 -1.000 -113.000 -49.000
Finans 149.000 152.000 -273.000 803.000 357.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 139.000 -298.000 782.000 346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 4.733.000 3.925.000 3.605.000 3.484.000 1.795.000
Kasse, bank 1.000 27.000 12.000 0 1.073.000
Sum omløpsmidler 4.734.000 3.952.000 3.617.000 3.485.000 2.868.000
Sum eiendeler 4.734.000 3.952.000 3.617.000 3.485.000 2.868.000
Sum opptjent egenkapital 1.530.000 1.396.000 1.257.000 1.555.000 773.000
Sum egenkapital 2.936.000 2.802.000 2.662.000 2.960.000 2.179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.798.000 1.150.000 954.000 524.000 689.000
Sum kortsiktig gjeld 1.798.000 1.150.000 954.000 524.000 689.000
Sum gjeld og egenkapital 4.734.000 3.952.000 3.617.000 3.485.000 2.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.936.000 2.802.000 2.663.000 2.961.000 2.179.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.4 3.8 6.7 4.2
Likviditetsgrad 2 2.6 3.4 3.8 6.7 4.2
Soliditet 6 70.9 73.6 8 76.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.2 8.1
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.4 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.9 4.3 -8.2 25.7 13.8
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex