Hartvig Egeland Invest AS
Juridisk navn:  Hartvig Egeland Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Berlandsveien 19B Berlandsveien 19B Fax:
4330 Ålgård 4330 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 995500957
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
98.55%
Egenkapital  
  
-0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 -207.000 -1.000 11.000 187.000
Egenkapital: 1.088.000 1.091.000 1.298.000 1.298.000 1.386.000
Regnskap for  Hartvig Egeland Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -12.000 -6.000 -6.000 -9.000
Driftsresultat -9.000 -12.000 -6.000 -6.000 -9.000
Finansinntekter 6.000 5.000 5.000 17.000 196.000
Finanskostnader 0 -200.000 0 0 0
Finans 6.000 -195.000 5.000 17.000 196.000
Resultat før skatt -3.000 -207.000 -1.000 11.000 187.000
Skattekostnad 1.000 0 1.000 0 -3.000
Årsresultat -3.000 -207.000 0 11.000 184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 264.000 264.000 464.000 464.000 464.000
Sum omløpsmidler 846.000 843.000 854.000 967.000 1.038.000
Sum eiendeler 1.110.000 1.107.000 1.318.000 1.431.000 1.502.000
Sum opptjent egenkapital 987.000 990.000 1.197.000 1.197.000 1.285.000
Sum egenkapital 1.088.000 1.091.000 1.298.000 1.298.000 1.386.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 12.000 15.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 8.000 9.000 119.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 1.110.000 1.108.000 1.319.000 1.432.000 1.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -12.000 -6.000 -6.000 -9.000
Driftskostnader -9.000 -12.000 -6.000 -6.000 -9.000
Driftsresultat -9.000 -12.000 -6.000 -6.000 -9.000
Finansinntekter 6.000 5.000 5.000 17.000 196.000
Finanskostnader 0 -200.000 0 0 0
Finans 6.000 -195.000 5.000 17.000 196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 -50.000
Årsresultat -3.000 -207.000 0 11.000 184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 264.000 264.000 464.000 464.000 464.000
Sum anleggsmidler 264.000 264.000 464.000 464.000 464.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 846.000 843.000 854.000 967.000 1.038.000
Sum omløpsmidler 846.000 843.000 854.000 967.000 1.038.000
Sum eiendeler 1.110.000 1.107.000 1.318.000 1.431.000 1.502.000
Sum opptjent egenkapital 987.000 990.000 1.197.000 1.197.000 1.285.000
Sum egenkapital 1.088.000 1.091.000 1.298.000 1.298.000 1.386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 9.000 12.000 15.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 12.000 15.000 20.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 2.000 3.000 4.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 5.000 7.000 14.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 8.000 9.000 119.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 1.110.000 1.108.000 1.319.000 1.432.000 1.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 831.000 835.000 845.000 848.000 942.000
Likviditetsgrad 1 56.4 105.4 94.9 8.1 10.8
Likviditetsgrad 2 56.4 105.4 94.9 8.1 10.9
Soliditet 9 98.5 98.4 90.6 92.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.6 -0.1 0.8 12.5
Signatur
22.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex