Hartvig Invest AS
Juridisk navn:  Hartvig Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69365090
Solveien 24 Anisveien 14 Fax:
1624 Gressvik 1622 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 979904622
Aksjekapital: 160.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kalhagen Revisjon Jan Uno Kalhagen
Utvikling:
Omsetning  
  
7.14%
Resultat  
  
10.32%
Egenkapital  
  
-1.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Resultat: 171.000 155.000 160.000 212.000 363.000
Egenkapital: 559.000 566.000 586.000 602.000 565.000
Regnskap for  Hartvig Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Driftskostnader -126.000 -120.000 -115.000 -139.000 -64.000
Driftsresultat 174.000 160.000 165.000 142.000 216.000
Finansinntekter 0 0 4.000 232.000 153.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -8.000 -163.000 -7.000
Finans -4.000 -6.000 -4.000 69.000 146.000
Resultat før skatt 171.000 155.000 160.000 212.000 363.000
Skattekostnad -38.000 -35.000 -37.000 -34.000 -56.000
Årsresultat 133.000 120.000 124.000 178.000 307.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 685.000 740.000 795.000 822.000 483.000
Sum omløpsmidler 135.000 123.000 140.000 158.000 382.000
Sum eiendeler 820.000 863.000 935.000 980.000 865.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 406.000 426.000 442.000 405.000
Sum egenkapital 559.000 566.000 586.000 602.000 565.000
Sum langsiktig gjeld 77.000 119.000 171.000 207.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 178.000 178.000 171.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 821.000 863.000 935.000 980.000 865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Driftsinntekter 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -55.000 -55.000 -53.000 -40.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -65.000 -62.000 -99.000 -50.000
Driftskostnader -126.000 -120.000 -115.000 -139.000 -64.000
Driftsresultat 174.000 160.000 165.000 142.000 216.000
Finansinntekter 0 0 4.000 232.000 153.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -8.000 -163.000 -7.000
Finans -4.000 -6.000 -4.000 69.000 146.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000
Årsresultat 133.000 120.000 124.000 178.000 307.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 685.000 740.000 454.000 468.000 483.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 341.000 353.000 0
Sum varige driftsmidler 685.000 740.000 795.000 822.000 483.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 685.000 740.000 795.000 822.000 483.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0 0
Sum investeringer 100.000 100.000 99.000 105.000 256.000
Kasse, bank 31.000 23.000 41.000 53.000 126.000
Sum omløpsmidler 135.000 123.000 140.000 158.000 382.000
Sum eiendeler 820.000 863.000 935.000 980.000 865.000
Sum opptjent egenkapital 399.000 406.000 426.000 442.000 405.000
Sum egenkapital 559.000 566.000 586.000 602.000 565.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 14.000 16.000 17.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 77.000 119.000 171.000 207.000 104.000
Leverandørgjeld 5.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 40.000 37.000 37.000 31.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 185.000 178.000 178.000 171.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 821.000 863.000 935.000 980.000 865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -50.000 -55.000 -38.000 -13.000 186.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.8 0.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.8 0.9 2.0
Soliditet 68.1 65.6 62.7 61.4 65.3
Resultatgrad 5 57.1 58.9 50.7 77.1
Rentedekningsgrad 43.5 26.7 20.6 0.9 52.7
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 21.2 18.5 18.1 38.2 42.7
Signatur
09.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex