Hartvig Larsen Holding As
Juridisk navn:  Hartvig Larsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Schweigaardstun 5 Schweigaardstun 5 Fax:
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 922790272
Aksjekapital: 79.480 NOK
Etableringsdato: 3/8/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Solvang Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 135.000
Egenkapital: 22.167.000
Regnskap for  Hartvig Larsen Holding As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -227.000
Driftsresultat -227.000
Finansinntekter 969.000
Finanskostnader -607.000
Finans 362.000
Resultat før skatt 135.000
Skattekostnad -30.000
Årsresultat 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.875.000
Sum omløpsmidler 999.000
Sum eiendeler 41.874.000
Sum opptjent egenkapital 21.476.000
Sum egenkapital 22.167.000
Sum langsiktig gjeld 19.669.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000
Sum gjeld og egenkapital 41.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -227.000
Driftskostnader -227.000
Driftsresultat -227.000
Finansinntekter 969.000
Finanskostnader -607.000
Finans 362.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.875.000
Sum anleggsmidler 40.875.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 34.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 389.000
Sum omløpsmidler 999.000
Sum eiendeler 41.874.000
Sum opptjent egenkapital 21.476.000
Sum egenkapital 22.167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 19.669.000
Leverandørgjeld 4.000
Betalbar skatt 30.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000
Sum gjeld og egenkapital 41.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 961.000
Likviditetsgrad 1 26.3
Likviditetsgrad 2 26.3
Soliditet 52.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 0.9
Total kapitalrentabilitet 1.8
Signatur
27.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex