Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartvig Olsen Eiendom AS
Juridisk navn:  Hartvig Olsen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005910
Strømsbusletta 2 Strømsbusletta 2 Fax: 37023837
4847 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914949998
Aksjekapital: 3.450.000 NOK
Etableringsdato: 2/29/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.7%
Resultat  
  
169.85%
Egenkapital  
  
13.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.263.000 3.058.000 3.223.000 3.462.000 2.079.000
Resultat: 877.000 325.000 651.000 435.000 -277.000
Egenkapital: 5.937.000 5.253.000 5.050.000 4.599.000 6.665.000
Regnskap for  Hartvig Olsen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.263.000 3.058.000 3.223.000 3.462.000 2.079.000
Driftskostnader -1.861.000 -2.295.000 -2.137.000 -2.495.000 -2.008.000
Driftsresultat 1.402.000 763.000 1.086.000 967.000 71.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 5.000 2.000
Finanskostnader -527.000 -439.000 -436.000 -537.000 -350.000
Finans -524.000 -438.000 -435.000 -532.000 -348.000
Resultat før skatt 877.000 325.000 651.000 435.000 -277.000
Skattekostnad -193.000 -122.000 -201.000 -151.000 -15.000
Årsresultat 684.000 203.000 450.000 284.000 -292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.856.000 16.717.000 17.914.000 19.122.000 18.440.000
Sum omløpsmidler 5.932.000 5.652.000 3.302.000 3.643.000 1.956.000
Sum eiendeler 21.788.000 22.369.000 21.216.000 22.765.000 20.396.000
Sum opptjent egenkapital 2.487.000 1.803.000 1.600.000 0 2.065.000
Sum egenkapital 5.937.000 5.253.000 5.050.000 4.599.000 6.665.000
Sum langsiktig gjeld 15.303.000 16.695.000 15.572.000 17.804.000 12.179.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 421.000 594.000 362.000 1.552.000
Sum gjeld og egenkapital 21.790.000 22.369.000 21.216.000 22.765.000 20.396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 3.462.000 2.079.000
Andre inntekter 3.263.000 3.058.000 3.223.000 0 0
Driftsinntekter 3.263.000 3.058.000 3.223.000 3.462.000 2.079.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.208.000 -1.214.000 -1.219.000 -1.219.000 -800.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -653.000 -1.081.000 -918.000 -1.276.000 -1.208.000
Driftskostnader -1.861.000 -2.295.000 -2.137.000 -2.495.000 -2.008.000
Driftsresultat 1.402.000 763.000 1.086.000 967.000 71.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 5.000 2.000
Finanskostnader -527.000 -439.000 -436.000 -537.000 -350.000
Finans -524.000 -438.000 -435.000 -532.000 -348.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 684.000 203.000 450.000 284.000 -292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.108.000 1.038.000 1.021.000 1.011.000 1.125.000
Fast eiendom 14.714.000 15.644.000 16.857.000 18.071.000 17.270.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 45.000
Driftsløsøre 35.000 35.000 35.000 40.000 0
Sum varige driftsmidler 14.748.000 15.679.000 16.893.000 18.111.000 17.315.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.856.000 16.717.000 17.914.000 19.122.000 18.440.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 58.000 44.000 0 56.000
Andre fordringer 5.067.000 3.937.000 3.052.000 3.544.000 1.031.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 863.000 1.657.000 207.000 99.000 869.000
Sum omløpsmidler 5.932.000 5.652.000 3.302.000 3.643.000 1.956.000
Sum eiendeler 21.788.000 22.369.000 21.216.000 22.765.000 20.396.000
Sum opptjent egenkapital 2.487.000 1.803.000 1.600.000 0 2.065.000
Sum egenkapital 5.937.000 5.253.000 5.050.000 4.599.000 6.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.303.000 16.695.000 15.572.000 17.804.000 12.179.000
Leverandørgjeld 0 84.000 177.000 112.000 1.172.000
Betalbar skatt 263.000 139.000 211.000 37.000 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 57.000 60.000 60.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 140.000 146.000 153.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 421.000 594.000 362.000 1.552.000
Sum gjeld og egenkapital 21.790.000 22.369.000 21.216.000 22.765.000 20.396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.382.000 5.231.000 2.708.000 3.281.000 404.000
Likviditetsgrad 1 10.8 13.4 5.6 10.1 1.3
Likviditetsgrad 2 10.8 13.4 5.6 10.1 1.3
Soliditet 27.2 23.5 23.8 20.2 32.7
Resultatgrad 4 2 33.7 27.9 3.4
Rentedekningsgrad 2.7 1.7 2.5 1.8 0.2
Gjeldsgrad 2.7 3.3 3.2 3.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 6.4 3.4 5.1 4.3 0.4
Signatur
11.07.2017
Prokurister
11.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex