Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartvig Wennberg AS
Juridisk navn:  Hartvig Wennberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22019330
Postboks 1863 Vika Haakon Viis Gate 6 Fax: 22019070
0124 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 876290332
Aksjekapital: 49.315 NOK
Etableringsdato: 3/22/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.58%
Resultat  
  
32.71%
Egenkapital  
  
2.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.358.000 2.058.000 3.182.000 8.105.000 11.225.000
Resultat: 2.260.000 1.703.000 2.878.000 6.652.000 9.446.000
Egenkapital: 11.805.000 11.546.000 9.842.000 9.209.000 167.488.000
Regnskap for  Hartvig Wennberg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.358.000 2.058.000 3.182.000 8.105.000 11.225.000
Driftskostnader -100.000 -315.000 -285.000 -1.145.000 -2.103.000
Driftsresultat 2.258.000 1.743.000 2.897.000 6.960.000 9.123.000
Finansinntekter 492.000 417.000 5.000 23.000 1.885.000
Finanskostnader -490.000 -456.000 -24.000 -331.000 -1.561.000
Finans 2.000 -39.000 -19.000 -308.000 324.000
Resultat før skatt 2.260.000 1.703.000 2.878.000 6.652.000 9.446.000
Skattekostnad 0 0 -31.000 -12.000 -208.000
Årsresultat 2.260.000 1.703.000 2.847.000 6.640.000 9.239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.017.000 17.017.000 17.017.000 2.316.000 77.475.000
Sum omløpsmidler 11.587.000 11.194.000 11.519.000 13.820.000 110.171.000
Sum eiendeler 28.604.000 28.211.000 28.536.000 16.136.000 187.646.000
Sum opptjent egenkapital 11.756.000 11.496.000 9.793.000 9.160.000 165.854.000
Sum egenkapital 11.805.000 11.546.000 9.842.000 9.209.000 167.488.000
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 15.000.000 15.000.000 12.000 15.179.000
Sum kortsiktig gjeld 1.798.000 1.666.000 3.693.000 6.914.000 4.978.000
Sum gjeld og egenkapital 28.603.000 28.211.000 28.535.000 16.135.000 187.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.358.000 2.058.000 3.182.000 8.105.000 11.225.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.358.000 2.058.000 3.182.000 8.105.000 11.225.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -14.000 0 -52.000 -210.000
Avskrivning 0 0 0 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -301.000 -285.000 -1.093.000 -1.882.000
Driftskostnader -100.000 -315.000 -285.000 -1.145.000 -2.103.000
Driftsresultat 2.258.000 1.743.000 2.897.000 6.960.000 9.123.000
Finansinntekter 492.000 417.000 5.000 23.000 1.885.000
Finanskostnader -490.000 -456.000 -24.000 -331.000 -1.561.000
Finans 2.000 -39.000 -19.000 -308.000 324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 -4.400.000
Årsresultat 2.260.000 1.703.000 2.847.000 6.640.000 9.239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 12.321.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 488.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 12.809.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.017.000 17.017.000 17.017.000 2.316.000 64.665.000
Sum anleggsmidler 17.017.000 17.017.000 17.017.000 2.316.000 77.475.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 191.000 185.000 0 8.000
Andre fordringer 2.882.000 2.020.000 3.395.000 1.712.000 16.872.000
Sum investeringer 7.076.000 7.076.000 6.082.000 6.082.000 90.260.000
Kasse, bank 1.625.000 1.908.000 1.858.000 6.026.000 3.030.000
Sum omløpsmidler 11.587.000 11.194.000 11.519.000 13.820.000 110.171.000
Sum eiendeler 28.604.000 28.211.000 28.536.000 16.136.000 187.646.000
Sum opptjent egenkapital 11.756.000 11.496.000 9.793.000 9.160.000 165.854.000
Sum egenkapital 11.805.000 11.546.000 9.842.000 9.209.000 167.488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000 179.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000.000 15.000.000 15.000.000 12.000 15.179.000
Leverandørgjeld 8.000 11.000 31.000 16.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 0 0 4.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 -4.400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.791.000 1.653.000 1.662.000 6.899.000 548.000
Sum kortsiktig gjeld 1.798.000 1.666.000 3.693.000 6.914.000 4.978.000
Sum gjeld og egenkapital 28.603.000 28.211.000 28.535.000 16.135.000 187.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.789.000 9.528.000 7.826.000 6.906.000 105.193.000
Likviditetsgrad 1 6.4 6.7 3.1 2 22.1
Likviditetsgrad 2 6.4 6.7 3.1 2 22.2
Soliditet 41.3 40.9 34.5 57.1 89.3
Resultatgrad 95.8 84.7 9 85.9 81.3
Rentedekningsgrad 4.6 3.8 120.7 2 7.1
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.9 0.8 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.6 7.7 10.2 43.3 5.9
Signatur
15.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.12.2016
PROKURA HVER FOR SEG
WENNBERG TROND ERIK
HARTVIG JAN GUNNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex