Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartvig Wennberg Iii As
Juridisk navn:  Hartvig Wennberg Iii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1863 Vika Haakon Viis Gate 6 Fax:
0124 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920042430
Aksjekapital: 484.206 NOK
Etableringsdato: 10/9/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.39%
Resultat  
  
37.04%
Egenkapital  
  
-2.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.893.000 4.061.000 1.200.000
Resultat: -3.033.000 -4.817.000 -1.592.000
Egenkapital: 134.057.000 137.242.000 142.097.000
Regnskap for  Hartvig Wennberg Iii As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.893.000 4.061.000 1.200.000
Driftskostnader -4.934.000 -8.887.000 -2.798.000
Driftsresultat -3.041.000 -4.826.000 -1.598.000
Finansinntekter 8.000 10.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 8.000 10.000 7.000
Resultat før skatt -3.033.000 -4.817.000 -1.592.000
Skattekostnad -152.000 -39.000 -84.000
Årsresultat -3.185.000 -4.855.000 -1.676.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.800.000 61.800.000 61.800.000
Sum omløpsmidler 73.581.000 76.886.000 81.924.000
Sum eiendeler 135.381.000 138.686.000 143.724.000
Sum opptjent egenkapital 133.572.000 136.758.000 141.613.000
Sum egenkapital 134.057.000 137.242.000 142.097.000
Sum langsiktig gjeld 96.000 158.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 1.229.000 1.286.000 1.422.000
Sum gjeld og egenkapital 135.381.000 138.686.000 143.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.893.000 4.061.000 1.200.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.893.000 4.061.000 1.200.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -265.000 -50.000
Driftskostnader -4.934.000 -8.887.000 -2.798.000
Driftsresultat -3.041.000 -4.826.000 -1.598.000
Finansinntekter 8.000 10.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 8.000 10.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.185.000 -4.855.000 -1.676.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 61.800.000 61.800.000 61.800.000
Sum anleggsmidler 61.800.000 61.800.000 61.800.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.246.000 1.623.000 1.632.000
Sum investeringer 69.509.000 74.649.000 77.347.000
Kasse, bank 1.826.000 615.000 2.945.000
Sum omløpsmidler 73.581.000 76.886.000 81.924.000
Sum eiendeler 135.381.000 138.686.000 143.724.000
Sum opptjent egenkapital 133.572.000 136.758.000 141.613.000
Sum egenkapital 134.057.000 137.242.000 142.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 96.000 158.000 204.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 96.000 158.000 204.000
Leverandørgjeld 8.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.220.000 1.276.000 1.422.000
Sum kortsiktig gjeld 1.229.000 1.286.000 1.422.000
Sum gjeld og egenkapital 135.381.000 138.686.000 143.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.352.000 75.600.000 80.502.000
Likviditetsgrad 1 59.9 59.8 57.6
Likviditetsgrad 2 59.9 59.8 57.6
Soliditet 9 9 98.9
Resultatgrad -160.6 -118.8 -133.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -2.2 -3.5 -1.1
Signatur
03.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex