Hartvigsen Begravelsesbyrå Tromsø As
Juridisk navn:  Hartvigsen Begravelsesbyrå Tromsø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77641000
Postboks 3637 Stakkevollvegen 49 Fax: 77640202
9278 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 984581262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 6/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Din Revisor Tromsø AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.85%
Resultat  
  
-44.41%
Egenkapital  
  
35.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.440.000 11.805.000 11.740.000 11.920.000 11.031.000
Resultat: 199.000 358.000 -414.000 -11.000 11.000
Egenkapital: 593.000 437.000 304.000 682.000 841.000
Regnskap for  Hartvigsen Begravelsesbyrå Tromsø As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.440.000 11.805.000 11.740.000 11.920.000 11.031.000
Driftskostnader -13.025.000 -11.233.000 -11.980.000 -11.779.000 -10.925.000
Driftsresultat 415.000 571.000 -240.000 141.000 106.000
Finansinntekter 15.000 6.000 10.000 13.000 25.000
Finanskostnader 0 -219.000 -184.000 -164.000 -120.000
Finans -216.000 -213.000 -174.000 -151.000 -95.000
Resultat før skatt 199.000 358.000 -414.000 -11.000 11.000
Skattekostnad -44.000 -24.000 36.000 2.000 3.000
Årsresultat 155.000 333.000 -378.000 -10.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.298.000 2.298.000 2.459.000 2.516.000 2.120.000
Sum omløpsmidler 191.000 3.005.000 2.486.000 2.619.000 2.305.000
Sum eiendeler 5.406.000 5.303.000 4.945.000 5.135.000 4.425.000
Sum opptjent egenkapital 490.000 335.000 201.000 579.000 739.000
Sum egenkapital 593.000 437.000 304.000 682.000 841.000
Sum langsiktig gjeld 2.660.000 2.758.000 2.713.000 2.575.000 2.327.000
Sum kortsiktig gjeld 2.154.000 2.108.000 1.928.000 1.879.000 1.257.000
Sum gjeld og egenkapital 5.406.000 5.303.000 4.944.000 5.135.000 4.425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.409.000 11.463.000 11.260.000 11.218.000 10.936.000
Andre inntekter 31.000 342.000 480.000 703.000 95.000
Driftsinntekter 13.440.000 11.805.000 11.740.000 11.920.000 11.031.000
Varekostnad -5.805.000 -4.692.000 -5.211.000 -5.085.000 -4.938.000
Lønninger -3.995.000 -3.821.000 -3.942.000 -3.826.000 -3.536.000
Avskrivning -755.000 -569.000 -554.000 -538.000 -518.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.470.000 -2.151.000 -2.273.000 -2.330.000 -1.933.000
Driftskostnader -13.025.000 -11.233.000 -11.980.000 -11.779.000 -10.925.000
Driftsresultat 415.000 571.000 -240.000 141.000 106.000
Finansinntekter 15.000 6.000 10.000 13.000 25.000
Finanskostnader 0 -219.000 -184.000 -164.000 -120.000
Finans -216.000 -213.000 -174.000 -151.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 -150.000 -100.000
Årsresultat 155.000 333.000 -378.000 -10.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.878.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.998.000 2.178.000 2.339.000 2.396.000 2.000.000
Sum varige driftsmidler 1.878.000 2.178.000 2.339.000 2.396.000 2.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum anleggsmidler 2.298.000 2.298.000 2.459.000 2.516.000 2.120.000
Varebeholdning 856.000 874.000 785.000 633.000 748.000
Kundefordringer 1.107.000 1.274.000 652.000 826.000 731.000
Andre fordringer 1.254.000 615.000 863.000 1.010.000 462.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 191.000 242.000 187.000 150.000 364.000
Sum omløpsmidler 191.000 3.005.000 2.486.000 2.619.000 2.305.000
Sum eiendeler 5.406.000 5.303.000 4.945.000 5.135.000 4.425.000
Sum opptjent egenkapital 490.000 335.000 201.000 579.000 739.000
Sum egenkapital 593.000 437.000 304.000 682.000 841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 24.000 0 36.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 12.000 0 24.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.660.000 2.758.000 2.713.000 2.575.000 2.327.000
Leverandørgjeld 1.573.000 1.158.000 1.346.000 1.132.000 603.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 188.000 332.000 195.000 206.000 202.000
Utbytte 0 -200.000 0 -150.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 393.000 406.000 387.000 368.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 2.154.000 2.108.000 1.928.000 1.879.000 1.257.000
Sum gjeld og egenkapital 5.406.000 5.303.000 4.944.000 5.135.000 4.425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 897.000 558.000 740.000 1.048.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1.1 1.3
Soliditet 8.2 6.1 13.3 19.0
Resultatgrad 4.8 1.2 1.0
Rentedekningsgrad 2.6 -1.3 0.9 1.1
Gjeldsgrad 11.1 15.3 6.5 4.3
Total kapitalrentabilitet 10.9 -4.7 3 3.0
Signatur
26.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex