Hartvigsen & Bakke Invest As
Juridisk navn:  Hartvigsen & Bakke Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45122214
Kong Haralds gate 20 Kong Haralds gate 20 Fax:
4044 Hafrsfjord 4044 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 915592139
Aksjekapital: 84.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ligo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.94%
Resultat  
  
86.05%
Egenkapital  
  
-0.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 190.000 132.000 925.000 56.000 0
Resultat: -6.000 -43.000 60.000 16.000 -1.000
Egenkapital: 784.000 791.000 834.000 49.000 35.000
Regnskap for  Hartvigsen & Bakke Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 190.000 132.000 925.000 56.000 0
Driftskostnader -92.000 -103.000 -866.000 -40.000 -1.000
Driftsresultat 97.000 30.000 60.000 16.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -103.000 -73.000 0 0 0
Finans -103.000 -73.000 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -43.000 60.000 16.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 -14.000 -2.000 0
Årsresultat -6.000 -43.000 45.000 14.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.598.000 2.598.000 2.598.000 2.081.000 2.051.000
Sum omløpsmidler 105.000 39.000 295.000 11.000 25.000
Sum eiendeler 2.703.000 2.637.000 2.893.000 2.092.000 2.076.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 14.000 58.000 13.000 -1.000
Sum egenkapital 784.000 791.000 834.000 49.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 1.782.000 1.820.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 136.000 26.000 2.059.000 2.043.000 2.040.000
Sum gjeld og egenkapital 2.702.000 2.636.000 2.893.000 2.092.000 2.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.000 132.000 925.000 56.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 190.000 132.000 925.000 56.000 0
Varekostnad -63.000 -80.000 -853.000 -6.000 0
Lønninger 0 0 0 -3.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -23.000 -13.000 -31.000 -1.000
Driftskostnader -92.000 -103.000 -866.000 -40.000 -1.000
Driftsresultat 97.000 30.000 60.000 16.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -103.000 -73.000 0 0 0
Finans -103.000 -73.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -43.000 45.000 14.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.598.000 2.598.000 2.598.000 2.081.000 2.051.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.598.000 2.598.000 2.598.000 2.081.000 2.051.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.598.000 2.598.000 2.598.000 2.081.000 2.051.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 26.000 35.000 5.000 0
Andre fordringer 0 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 5.000 260.000 5.000 25.000
Sum omløpsmidler 105.000 39.000 295.000 11.000 25.000
Sum eiendeler 2.703.000 2.637.000 2.893.000 2.092.000 2.076.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 14.000 58.000 13.000 -1.000
Sum egenkapital 784.000 791.000 834.000 49.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.782.000 1.820.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 12.000 29.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 14.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 7.000 15.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 7.000 2.000.000 2.040.000 2.040.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 26.000 2.059.000 2.043.000 2.040.000
Sum gjeld og egenkapital 2.702.000 2.636.000 2.893.000 2.092.000 2.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 13.000 -1.764.000 -2.032.000 -2.015.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.5 0.1 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.8 1.5 0.1 0 0.1
Soliditet 2 3 28.8 2.3 1.7
Resultatgrad 51.1 22.7 6.5 28.6
Rentedekningsgrad 0.9 0.4
Gjeldsgrad 2.4 2.3 2.5 41.7 58.3
Total kapitalrentabilitet 3.6 1.1 2.1 0.8 0.0
Signatur
09.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex