Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hartviksen Holding AS
Juridisk navn:  Hartviksen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62450143
Steggfallet 33 Steggfallet 33 Fax:
2420 Trysil 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 988989436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Tom Rusten Østli
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
600.31%
Egenkapital  
  
209.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 6.688.000 955.000 1.230.000 632.000 18.000
Egenkapital: 5.452.000 1.763.000 1.408.000 579.000 247.000
Regnskap for  Hartviksen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -52.000 -25.000 -33.000 -23.000
Driftsresultat -29.000 -52.000 -25.000 -33.000 -23.000
Finansinntekter 6.717.000 1.007.000 1.255.000 665.000 41.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.717.000 1.007.000 1.255.000 665.000 41.000
Resultat før skatt 6.688.000 955.000 1.230.000 632.000 18.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.688.000 955.000 1.230.000 632.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 235.000 241.000 247.000 220.000 228.000
Sum omløpsmidler 7.560.000 2.139.000 1.693.000 726.000 663.000
Sum eiendeler 7.795.000 2.380.000 1.940.000 946.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 5.232.000 1.544.000 1.189.000 360.000 27.000
Sum egenkapital 5.452.000 1.763.000 1.408.000 579.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.344.000 617.000 531.000 367.000 645.000
Sum gjeld og egenkapital 7.795.000 2.380.000 1.939.000 946.000 891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -46.000 -22.000 -33.000 -23.000
Driftskostnader -29.000 -52.000 -25.000 -33.000 -23.000
Driftsresultat -29.000 -52.000 -25.000 -33.000 -23.000
Finansinntekter 6.717.000 1.007.000 1.255.000 665.000 41.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.717.000 1.007.000 1.255.000 665.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -600.000 -400.000 -300.000 -600.000
Årsresultat 6.688.000 955.000 1.230.000 632.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 21.000 27.000 0 8.000
Sum varige driftsmidler 15.000 21.000 27.000 0 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum anleggsmidler 235.000 241.000 247.000 220.000 228.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.401.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 556.000
Kasse, bank 1.159.000 2.138.000 1.692.000 724.000 106.000
Sum omløpsmidler 7.560.000 2.139.000 1.693.000 726.000 663.000
Sum eiendeler 7.795.000 2.380.000 1.940.000 946.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 5.232.000 1.544.000 1.189.000 360.000 27.000
Sum egenkapital 5.452.000 1.763.000 1.408.000 579.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -600.000 -400.000 -300.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 344.000 17.000 131.000 67.000 645.000
Sum kortsiktig gjeld 2.344.000 617.000 531.000 367.000 645.000
Sum gjeld og egenkapital 7.795.000 2.380.000 1.939.000 946.000 891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.216.000 1.522.000 1.162.000 359.000 18.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.5 3.2 2 1.0
Likviditetsgrad 2 3.2 3.5 3.2 2 1.1
Soliditet 69.9 74.1 72.6 61.2 27.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 0.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 85.8 40.1 63.4 66.8 2.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex