Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Harveland AS
Juridisk navn:  Harveland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91750790
Postboks 179 Møllevegen 18 Fax: 51696109
4098 Tananger 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 942393679
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-110.54%
Egenkapital  
  
-6.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.943.000 0 8.655.000 6.254.000 8.451.000
Resultat: -401.000 3.804.000 134.000 642.000 3.136.000
Egenkapital: 9.720.000 10.384.000 8.955.000 12.591.000 13.628.000
Regnskap for  Harveland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.943.000 0 8.655.000 6.254.000 8.451.000
Driftskostnader -4.452.000 -196.000 -8.563.000 -6.888.000 -5.450.000
Driftsresultat -509.000 -196.000 93.000 -634.000 3.002.000
Finansinntekter 112.000 4.000.000 50.000 1.279.000 140.000
Finanskostnader -5.000 0 -8.000 -3.000 -6.000
Finans 107.000 4.000.000 42.000 1.276.000 134.000
Resultat før skatt -401.000 3.804.000 134.000 642.000 3.136.000
Skattekostnad 88.000 -875.000 -20.000 -129.000 -811.000
Årsresultat -314.000 2.929.000 115.000 513.000 2.324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.519.000 5.426.000 8.115.000 8.117.000 6.282.000
Sum omløpsmidler 4.893.000 9.057.000 5.529.000 5.486.000 10.181.000
Sum eiendeler 13.412.000 14.483.000 13.644.000 13.603.000 16.463.000
Sum opptjent egenkapital 9.620.000 10.284.000 8.855.000 12.491.000 13.528.000
Sum egenkapital 9.720.000 10.384.000 8.955.000 12.591.000 13.628.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 34.000 115.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 3.693.000 4.100.000 4.654.000 898.000 2.743.000
Sum gjeld og egenkapital 13.413.000 14.484.000 13.643.000 13.604.000 16.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.943.000 0 8.655.000 6.254.000 8.021.000
Andre inntekter 0 0 0 0 430.000
Driftsinntekter 3.943.000 0 8.655.000 6.254.000 8.451.000
Varekostnad -15.000 0 -10.000 -24.000 -830.000
Lønninger -1.402.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -1.685.000 -1.500.000 -1.076.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.035.000 -196.000 -6.868.000 -5.364.000 -3.544.000
Driftskostnader -4.452.000 -196.000 -8.563.000 -6.888.000 -5.450.000
Driftsresultat -509.000 -196.000 93.000 -634.000 3.002.000
Finansinntekter 112.000 4.000.000 50.000 1.279.000 140.000
Finanskostnader -5.000 0 -8.000 -3.000 -6.000
Finans 107.000 4.000.000 42.000 1.276.000 134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -1.500.000 -3.750.000 -1.550.000 0
Årsresultat -314.000 2.929.000 115.000 513.000 2.324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 748.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 3.511.000 4.049.000 2.611.000
Driftsløsøre 0 0 1.429.000 1.642.000 1.245.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.689.000 5.691.000 3.856.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.432.000 5.426.000 2.426.000 2.426.000 2.426.000
Sum anleggsmidler 8.519.000 5.426.000 8.115.000 8.117.000 6.282.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.461.000 0 280.000 1.264.000 51.000
Andre fordringer 3.000 0 328.000 699.000 763.000
Sum investeringer 0 0 0 1.838.000 1.732.000
Kasse, bank 114.000 625.000 1.442.000 1.685.000 7.150.000
Sum omløpsmidler 4.893.000 9.057.000 5.529.000 5.486.000 10.181.000
Sum eiendeler 13.412.000 14.483.000 13.644.000 13.603.000 16.463.000
Sum opptjent egenkapital 9.620.000 10.284.000 8.855.000 12.491.000 13.528.000
Sum egenkapital 9.720.000 10.384.000 8.955.000 12.591.000 13.628.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 34.000 115.000 93.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.966.000 1.725.000 0 80.000 1.861.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 34.000 115.000 93.000
Leverandørgjeld 252.000 0 630.000 629.000 509.000
Betalbar skatt 0 875.000 101.000 107.000 222.000
Skyldig offentlige avgifter 297.000 0 145.000 54.000 122.000
Utbytte -350.000 -1.500.000 -3.750.000 -1.550.000 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 0 28.000 28.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 3.693.000 4.100.000 4.654.000 898.000 2.743.000
Sum gjeld og egenkapital 13.413.000 14.484.000 13.643.000 13.604.000 16.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.200.000 4.957.000 875.000 4.588.000 7.438.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.2 1.2 6.1 3.7
Likviditetsgrad 2 1.3 2.2 1.2 6.1 3.8
Soliditet 72.5 71.7 65.6 92.6 82.8
Resultatgrad -12.9 1.1 -10.1 35.5
Rentedekningsgrad -101.8 11.6 -211.3 523.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 26.3 1 4.7 19.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex