Haslestad Byggevare AS
Juridisk navn:  Haslestad Byggevare AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33095550
C/O Åge Lindseth Vassåsveien 29 Haslestadlinna 30 Fax: 33095515
3090 Hof 3090 Hof
Fylke: Kommune:
Vestfold Hof
Org.nr: 984723717
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 7/22/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.04%
Resultat  
  
-26.39%
Egenkapital  
  
-17.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.673.000 30.325.000 32.197.000 32.483.000 34.636.000
Resultat: -1.341.000 -1.061.000 1.770.000 -1.266.000 -583.000
Egenkapital: 6.209.000 7.550.000 8.611.000 6.841.000 8.426.000
Regnskap for  Haslestad Byggevare AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.673.000 30.325.000 32.197.000 32.483.000 34.636.000
Driftskostnader -35.038.000 -31.408.000 -31.898.000 -33.590.000 -35.134.000
Driftsresultat -1.364.000 -1.083.000 298.000 -1.107.000 -499.000
Finansinntekter 267.000 243.000 1.685.000 59.000 50.000
Finanskostnader -244.000 -221.000 -213.000 -217.000 -133.000
Finans 23.000 22.000 1.472.000 -158.000 -83.000
Resultat før skatt -1.341.000 -1.061.000 1.770.000 -1.266.000 -583.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.341.000 -1.061.000 1.770.000 -1.266.000 -583.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.657.000 2.888.000 3.397.000 2.223.000 2.893.000
Sum omløpsmidler 11.534.000 11.635.000 11.091.000 11.203.000 11.798.000
Sum eiendeler 14.191.000 14.523.000 14.488.000 13.426.000 14.691.000
Sum opptjent egenkapital 515.000 1.856.000 2.917.000 1.147.000 0
Sum egenkapital 6.209.000 7.550.000 8.611.000 6.841.000 8.426.000
Sum langsiktig gjeld 3.470.000 3.225.000 3.655.000 4.085.000 2.375.000
Sum kortsiktig gjeld 4.511.000 3.748.000 2.222.000 2.500.000 3.890.000
Sum gjeld og egenkapital 14.190.000 14.523.000 14.488.000 13.426.000 14.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.660.000 30.320.000 32.188.000 32.472.000 34.636.000
Andre inntekter 13.000 5.000 9.000 10.000 0
Driftsinntekter 33.673.000 30.325.000 32.197.000 32.483.000 34.636.000
Varekostnad -24.454.000 -21.081.000 -21.790.000 -22.879.000 -23.958.000
Lønninger -6.443.000 -6.198.000 -5.880.000 -6.280.000 -6.297.000
Avskrivning -419.000 -509.000 -554.000 -754.000 -766.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.722.000 -3.620.000 -3.674.000 -3.677.000 -4.113.000
Driftskostnader -35.038.000 -31.408.000 -31.898.000 -33.590.000 -35.134.000
Driftsresultat -1.364.000 -1.083.000 298.000 -1.107.000 -499.000
Finansinntekter 267.000 243.000 1.685.000 59.000 50.000
Finanskostnader -244.000 -221.000 -213.000 -217.000 -133.000
Finans 23.000 22.000 1.472.000 -158.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.341.000 -1.061.000 1.770.000 -1.266.000 -583.000
Balanse detaljer          
Goodwill 50.000 150.000 250.000 350.000 450.000
Sum Immatrielle midler 50.000 150.000 250.000 350.000 450.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 207.000 274.000 45.000 84.000 258.000
Driftsløsøre 547.000 611.000 1.249.000 1.592.000 1.988.000
Sum varige driftsmidler 754.000 886.000 1.295.000 1.676.000 2.245.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.853.000 1.853.000 1.853.000 198.000 198.000
Sum anleggsmidler 2.657.000 2.888.000 3.397.000 2.223.000 2.893.000
Varebeholdning 7.200.000 7.514.000 7.052.000 6.761.000 6.427.000
Kundefordringer 2.520.000 2.222.000 2.030.000 1.369.000 2.334.000
Andre fordringer 1.416.000 1.463.000 1.604.000 1.334.000 2.313.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 207.000 245.000 215.000 1.039.000 215.000
Sum omløpsmidler 11.534.000 11.635.000 11.091.000 11.203.000 11.798.000
Sum eiendeler 14.191.000 14.523.000 14.488.000 13.426.000 14.691.000
Sum opptjent egenkapital 515.000 1.856.000 2.917.000 1.147.000 0
Sum egenkapital 6.209.000 7.550.000 8.611.000 6.841.000 8.426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.156.000 1.902.000 259.000 509.000 1.516.000
Sum langsiktig gjeld 3.470.000 3.225.000 3.655.000 4.085.000 2.375.000
Leverandørgjeld 1.427.000 169.000 178.000 184.000 537.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 435.000 519.000 613.000 627.000 696.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.493.000 1.158.000 1.172.000 1.179.000 1.143.000
Sum kortsiktig gjeld 4.511.000 3.748.000 2.222.000 2.500.000 3.890.000
Sum gjeld og egenkapital 14.190.000 14.523.000 14.488.000 13.426.000 14.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.023.000 7.887.000 8.869.000 8.703.000 7.908.000
Likviditetsgrad 1 2 3.1 5 4.5 3.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.8 1.8 1.4
Soliditet 43.8 5 59.4 51.0 57.4
Resultatgrad -4.1 -3.6 0.9 -3.4 -1.4
Rentedekningsgrad -5.6 -4.9 1.4 -4.8 -3.4
Gjeldsgrad 1.3 0.9 0.7 1.0 0.7
Total kapitalrentabilitet -7.7 -5.8 13.7 -7.8 -3.1
Signatur
11.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex