Haslestad Olje & Varme AS
Juridisk navn:  Haslestad Olje & Varme AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33062890
Postboks 93 Industriveien 11 Fax:
3164 Revetal 3174 Revetal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 991107819
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/30/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Regnskapsfører: Merkur Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
53.97%
Resultat  
  
-13.17%
Egenkapital  
  
17.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 73.772.000 47.913.000 35.404.000 40.665.000 37.955.000
Resultat: 1.563.000 1.800.000 793.000 1.684.000 2.077.000
Egenkapital: 5.765.000 4.923.000 3.957.000 3.875.000 3.597.000
Regnskap for  Haslestad Olje & Varme AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 73.772.000 47.913.000 35.404.000 40.665.000 37.955.000
Driftskostnader -72.232.000 -46.152.000 -34.662.000 -39.039.000 -36.007.000
Driftsresultat 1.539.000 1.760.000 741.000 1.626.000 1.949.000
Finansinntekter 75.000 47.000 66.000 71.000 176.000
Finanskostnader -50.000 -8.000 -14.000 -14.000 -48.000
Finans 25.000 39.000 52.000 57.000 128.000
Resultat før skatt 1.563.000 1.800.000 793.000 1.684.000 2.077.000
Skattekostnad -333.000 -430.000 -191.000 -446.000 -543.000
Årsresultat 1.230.000 1.369.000 603.000 1.237.000 1.533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.923.000 1.741.000 599.000 694.000 680.000
Sum omløpsmidler 10.482.000 9.063.000 7.527.000 6.922.000 7.126.000
Sum eiendeler 14.405.000 10.804.000 8.126.000 7.616.000 7.806.000
Sum opptjent egenkapital 5.665.000 4.823.000 3.857.000 3.775.000 3.497.000
Sum egenkapital 5.765.000 4.923.000 3.957.000 3.875.000 3.597.000
Sum langsiktig gjeld 1.946.000 50.000 0 6.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 6.695.000 5.830.000 4.169.000 3.736.000 4.199.000
Sum gjeld og egenkapital 14.406.000 10.803.000 8.126.000 7.617.000 7.806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 73.772.000 47.913.000 35.404.000 40.665.000 37.955.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 73.772.000 47.913.000 35.404.000 40.665.000 37.955.000
Varekostnad -68.729.000 -43.994.000 -32.654.000 -37.193.000 -34.325.000
Lønninger -1.684.000 -1.254.000 -1.056.000 -994.000 -884.000
Avskrivning -541.000 -130.000 -111.000 -136.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.278.000 -774.000 -841.000 -716.000 -662.000
Driftskostnader -72.232.000 -46.152.000 -34.662.000 -39.039.000 -36.007.000
Driftsresultat 1.539.000 1.760.000 741.000 1.626.000 1.949.000
Finansinntekter 75.000 47.000 66.000 71.000 176.000
Finanskostnader -50.000 -8.000 -14.000 -14.000 -48.000
Finans 25.000 39.000 52.000 57.000 128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -353.000 -256.000 -520.000 -960.000 -300.000
Årsresultat 1.230.000 1.369.000 603.000 1.237.000 1.533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 16.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 17.000 0 0 0
Driftsløsøre 3.731.000 1.532.000 445.000 557.000 543.000
Sum varige driftsmidler 3.731.000 1.549.000 445.000 557.000 543.000
Sum finansielle anleggsmidler 192.000 192.000 138.000 138.000 138.000
Sum anleggsmidler 3.923.000 1.741.000 599.000 694.000 680.000
Varebeholdning 883.000 747.000 802.000 326.000 157.000
Kundefordringer 6.597.000 3.910.000 3.357.000 2.947.000 3.069.000
Andre fordringer 53.000 46.000 43.000 31.000 329.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.936.000 4.360.000 3.326.000 3.618.000 3.571.000
Sum omløpsmidler 10.482.000 9.063.000 7.527.000 6.922.000 7.126.000
Sum eiendeler 14.405.000 10.804.000 8.126.000 7.616.000 7.806.000
Sum opptjent egenkapital 5.665.000 4.823.000 3.857.000 3.775.000 3.497.000
Sum egenkapital 5.765.000 4.923.000 3.957.000 3.875.000 3.597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 133.000 50.000 0 6.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 47.000 194.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.946.000 50.000 0 6.000 10.000
Leverandørgjeld 5.403.000 4.671.000 2.931.000 2.165.000 2.394.000
Betalbar skatt 240.000 318.000 212.000 451.000 525.000
Skyldig offentlige avgifter 390.000 148.000 191.000 210.000 276.000
Utbytte -353.000 -256.000 -520.000 -960.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 262.000 244.000 315.000 550.000 704.000
Sum kortsiktig gjeld 6.695.000 5.830.000 4.169.000 3.736.000 4.199.000
Sum gjeld og egenkapital 14.406.000 10.803.000 8.126.000 7.617.000 7.806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.787.000 3.233.000 3.358.000 3.186.000 2.927.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.8 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.6 1.8 1.7
Soliditet 4 45.6 48.7 50.9 46.1
Resultatgrad 2.1 3.7 2.1 4.0 5.1
Rentedekningsgrad 30.8 2 52.9 121.2 44.3
Gjeldsgrad 1.5 1.2 1.1 1.0 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.2 16.7 9.9 22.3 27.2
Signatur
03.07.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex