Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hateca AS
Juridisk navn:  Hateca AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73978800
C/O Hanne Haugen Nedre Stibakken 19B Nedre Stibakken 19B Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 987546492
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
215.63%
Resultat  
  
347.76%
Egenkapital  
  
3.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 303.000 96.000 182.000 290.000 286.000
Resultat: 166.000 -67.000 -112.000 158.000 167.000
Egenkapital: 3.426.000 3.298.000 3.365.000 3.492.000 3.386.000
Regnskap for  Hateca AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 303.000 96.000 182.000 290.000 286.000
Driftskostnader -137.000 -164.000 -169.000 -135.000 -122.000
Driftsresultat 166.000 -69.000 13.000 155.000 164.000
Finansinntekter 1.000 1.000 10.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -135.000 0 0
Finans 1.000 1.000 -125.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 166.000 -67.000 -112.000 158.000 167.000
Skattekostnad -38.000 0 -14.000 -52.000 -54.000
Årsresultat 128.000 -67.000 -127.000 106.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.592.000 3.626.000 3.160.000 3.194.000 3.228.000
Sum omløpsmidler 688.000 487.000 1.035.000 1.165.000 1.029.000
Sum eiendeler 4.280.000 4.113.000 4.195.000 4.359.000 4.257.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 898.000 965.000 1.092.000 986.000
Sum egenkapital 3.426.000 3.298.000 3.365.000 3.492.000 3.386.000
Sum langsiktig gjeld 815.000 815.000 815.000 815.000 822.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 0 14.000 52.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 4.279.000 4.113.000 4.194.000 4.359.000 4.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 303.000 96.000 182.000 290.000 286.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 303.000 96.000 182.000 290.000 286.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -130.000 -135.000 -101.000 -88.000
Driftskostnader -137.000 -164.000 -169.000 -135.000 -122.000
Driftsresultat 166.000 -69.000 13.000 155.000 164.000
Finansinntekter 1.000 1.000 10.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -135.000 0 0
Finans 1.000 1.000 -125.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 128.000 -67.000 -127.000 106.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.092.000 3.126.000 3.160.000 3.194.000 3.228.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.092.000 3.126.000 3.160.000 3.194.000 3.228.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.592.000 3.626.000 3.160.000 3.194.000 3.228.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 688.000 487.000 1.035.000 1.165.000 1.027.000
Sum omløpsmidler 688.000 487.000 1.035.000 1.165.000 1.029.000
Sum eiendeler 4.280.000 4.113.000 4.195.000 4.359.000 4.257.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 898.000 965.000 1.092.000 986.000
Sum egenkapital 3.426.000 3.298.000 3.365.000 3.492.000 3.386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 815.000 815.000 815.000 815.000 822.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 38.000 0 14.000 52.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 0 14.000 52.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 4.279.000 4.113.000 4.194.000 4.359.000 4.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 650.000 487.000 1.021.000 1.113.000 980.000
Likviditetsgrad 1 18.1 73.9 22.4 21.0
Likviditetsgrad 2 18.1 0 73.9 22.5 21.1
Soliditet 80.1 80.2 80.2 80.1 79.5
Resultatgrad 54.8 -71.9 7.1 53.4 57.3
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.9 -1.7 0.5 3.6 3.9
Signatur
07.06.2006
SIGNATUR I FELLESSKAP
HAUGEN KJÆRSTAD HANNE KARIN
HAUGEN TERJE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex