Hatek AS
Juridisk navn:  Hatek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Amund Møgster Hatlevik Solhaugvegen 12 V/Amund Møgster Hatlevik Solhaugvegen 12 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 996102157
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/28/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.07%
Resultat  
  
-72.97%
Egenkapital  
  
1.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.138.000 1.174.000 838.000 174.000 0
Resultat: 153.000 566.000 476.000 -161.000 -3.523.000
Egenkapital: -2.000.000 -2.029.000 -2.461.000 -2.817.000 -2.655.000
Regnskap for  Hatek AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.138.000 1.174.000 838.000 174.000 0
Driftskostnader -571.000 -615.000 -262.000 -5.000 -28.000
Driftsresultat 566.000 559.000 576.000 169.000 -28.000
Finansinntekter 271.000 -3.000 -47.000 -235.000 -526.000
Finanskostnader -684.000 10.000 -54.000 -95.000 -2.969.000
Finans -413.000 7.000 -101.000 -330.000 -3.495.000
Resultat før skatt 153.000 566.000 476.000 -161.000 -3.523.000
Skattekostnad -125.000 -133.000 -121.000 0 0
Årsresultat 29.000 433.000 355.000 -161.000 -3.523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 327.000 348.000 162.000 0 0
Sum omløpsmidler 351.000 1.030.000 522.000 157.000 356.000
Sum eiendeler 678.000 1.378.000 684.000 157.000 356.000
Sum opptjent egenkapital -2.100.000 -2.129.000 -2.561.000 -2.917.000 -2.755.000
Sum egenkapital -2.000.000 -2.029.000 -2.461.000 -2.817.000 -2.655.000
Sum langsiktig gjeld 2.222.000 2.520.000 2.755.000 2.881.000 2.997.000
Sum kortsiktig gjeld 455.000 887.000 390.000 92.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 1.378.000 684.000 156.000 356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.138.000 1.174.000 838.000 174.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.138.000 1.174.000 838.000 174.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -404.000 -518.000 -194.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -97.000 -68.000 -5.000 -28.000
Driftskostnader -571.000 -615.000 -262.000 -5.000 -28.000
Driftsresultat 566.000 559.000 576.000 169.000 -28.000
Finansinntekter 271.000 -3.000 -47.000 -235.000 -526.000
Finanskostnader -684.000 10.000 -54.000 -95.000 -2.969.000
Finans -413.000 7.000 -101.000 -330.000 -3.495.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 433.000 355.000 -161.000 -3.523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 327.000 348.000 162.000 0 0
Sum anleggsmidler 327.000 348.000 162.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 25.000 -6.000 0 0
Andre fordringer 39.000 39.000 0 0 0
Sum investeringer 504.000 716.000 98.000 105.000 311.000
Kasse, bank 0 250.000 429.000 51.000 45.000
Sum omløpsmidler 351.000 1.030.000 522.000 157.000 356.000
Sum eiendeler 678.000 1.378.000 684.000 157.000 356.000
Sum opptjent egenkapital -2.100.000 -2.129.000 -2.561.000 -2.917.000 -2.755.000
Sum egenkapital -2.000.000 -2.029.000 -2.461.000 -2.817.000 -2.655.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 195.000 215.000 11.000 47.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.222.000 2.520.000 2.755.000 2.881.000 2.997.000
Leverandørgjeld 5.000 4.000 3.000 1.000 14.000
Betalbar skatt 125.000 133.000 121.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 339.000 235.000 43.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 196.000 21.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 455.000 887.000 390.000 92.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 1.378.000 684.000 156.000 356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000 143.000 132.000 65.000 342.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.3 1.7 25.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1.3 1.8 25.5
Soliditet -295.4 -147.2 -359.8 -1805.8 -745.8
Resultatgrad 49.7 47.6 68.7 97.1
Rentedekningsgrad 0.8 -55.9 10.7 -0.7 -0.2
Gjeldsgrad -1.3 -1.7 -1.3 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 123.6 40.3 77.3 -42.3 -155.6
Signatur
01.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex