Hatlevik Rør AS
Juridisk navn:  Hatlevik Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53499315
Hegraneset Hegraneset Fax: 53499316
5419 Fitjar 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Vestland Fitjar
Org.nr: 979577451
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.21%
Resultat  
  
-19.18%
Egenkapital  
  
7.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.667.000 6.760.000 8.002.000 6.998.000 7.112.000
Resultat: 295.000 365.000 509.000 205.000 265.000
Egenkapital: 3.296.000 3.066.000 2.783.000 2.394.000 2.239.000
Regnskap for  Hatlevik Rør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.667.000 6.760.000 8.002.000 6.998.000 7.112.000
Driftskostnader -8.292.000 -6.337.000 -7.443.000 -6.731.000 -6.786.000
Driftsresultat 375.000 423.000 559.000 267.000 327.000
Finansinntekter 15.000 13.000 17.000 12.000 20.000
Finanskostnader -95.000 -71.000 -67.000 -73.000 -81.000
Finans -80.000 -58.000 -50.000 -61.000 -61.000
Resultat før skatt 295.000 365.000 509.000 205.000 265.000
Skattekostnad -65.000 -82.000 -120.000 -50.000 -68.000
Årsresultat 230.000 283.000 389.000 155.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.652.000 3.336.000 2.212.000 2.207.000 2.410.000
Sum omløpsmidler 3.477.000 3.129.000 3.862.000 3.425.000 2.927.000
Sum eiendeler 7.129.000 6.465.000 6.074.000 5.632.000 5.337.000
Sum opptjent egenkapital 2.996.000 2.766.000 2.483.000 2.094.000 1.939.000
Sum egenkapital 3.296.000 3.066.000 2.783.000 2.394.000 2.239.000
Sum langsiktig gjeld 2.119.000 2.241.000 1.685.000 1.857.000 2.025.000
Sum kortsiktig gjeld 1.714.000 1.159.000 1.605.000 1.380.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 7.129.000 6.466.000 6.073.000 5.631.000 5.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.663.000 6.760.000 8.002.000 6.998.000 7.112.000
Andre inntekter 4.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.667.000 6.760.000 8.002.000 6.998.000 7.112.000
Varekostnad -4.353.000 -2.686.000 -3.456.000 -3.145.000 -3.481.000
Lønninger -2.988.000 -2.595.000 -2.909.000 -2.551.000 -2.291.000
Avskrivning -216.000 -166.000 -196.000 -203.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -735.000 -890.000 -882.000 -832.000 -793.000
Driftskostnader -8.292.000 -6.337.000 -7.443.000 -6.731.000 -6.786.000
Driftsresultat 375.000 423.000 559.000 267.000 327.000
Finansinntekter 15.000 13.000 17.000 12.000 20.000
Finanskostnader -95.000 -71.000 -67.000 -73.000 -81.000
Finans -80.000 -58.000 -50.000 -61.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 230.000 283.000 389.000 155.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.168.000 2.873.000 1.640.000 1.697.000 1.753.000
Maskiner anlegg 323.000 420.000 524.000 439.000 525.000
Driftsløsøre 136.000 18.000 23.000 47.000 106.000
Sum varige driftsmidler 3.627.000 3.311.000 2.187.000 2.182.000 2.385.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 3.652.000 3.336.000 2.212.000 2.207.000 2.410.000
Varebeholdning 371.000 352.000 335.000 353.000 253.000
Kundefordringer 207.000 625.000 467.000 756.000 481.000
Andre fordringer 333.000 199.000 256.000 353.000 237.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.565.000 1.953.000 2.803.000 1.963.000 1.955.000
Sum omløpsmidler 3.477.000 3.129.000 3.862.000 3.425.000 2.927.000
Sum eiendeler 7.129.000 6.465.000 6.074.000 5.632.000 5.337.000
Sum opptjent egenkapital 2.996.000 2.766.000 2.483.000 2.094.000 1.939.000
Sum egenkapital 3.296.000 3.066.000 2.783.000 2.394.000 2.239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 41.000 42.000 39.000 39.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.119.000 2.241.000 1.685.000 1.857.000 2.025.000
Leverandørgjeld 439.000 404.000 541.000 483.000 356.000
Betalbar skatt 44.000 84.000 117.000 49.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 751.000 482.000 535.000 684.000 462.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 479.000 189.000 412.000 165.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 1.714.000 1.159.000 1.605.000 1.380.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 7.129.000 6.466.000 6.073.000 5.631.000 5.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.763.000 1.970.000 2.257.000 2.045.000 1.854.000
Likviditetsgrad 1 2 2.7 2.4 2.5 2.7
Likviditetsgrad 2 1.8 2.4 2.2 2.2 2.5
Soliditet 46.2 47.4 45.8 42.5 42.0
Resultatgrad 4.3 6.3 7 3.8 4.6
Rentedekningsgrad 3.9 6 8.3 3.7 4.3
Gjeldsgrad 1.2 1.1 1.2 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.5 6.7 9.5 5 6.5
Signatur
31.03.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
31.03.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex