Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hatling Holding AS
Juridisk navn:  Hatling Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73808396
Sjølystvegen 57 Sjølystvegen 57 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 989226126
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alpha Aksepta As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
561.87%
Egenkapital  
  
65.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 8.366.000 1.264.000 2.218.000 3.206.000 308.000
Egenkapital: 8.573.000 5.170.000 5.173.000 3.830.000 624.000
Regnskap for  Hatling Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Finansinntekter 8.378.000 1.270.000 2.224.000 3.212.000 315.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.378.000 1.270.000 2.224.000 3.212.000 315.000
Resultat før skatt 8.366.000 1.264.000 2.218.000 3.206.000 308.000
Skattekostnad -17.000 -8.000 -11.000 0 0
Årsresultat 8.349.000 1.256.000 2.207.000 3.206.000 308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.948.000 5.175.000 5.175.000 5.175.000 213.000
Sum omløpsmidler 6.652.000 3.000 10.000 60.000 586.000
Sum eiendeler 8.600.000 5.178.000 5.185.000 5.235.000 799.000
Sum opptjent egenkapital 8.367.000 4.964.000 4.968.000 3.625.000 419.000
Sum egenkapital 8.573.000 5.170.000 5.173.000 3.830.000 624.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 8.000 12.000 1.405.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 8.599.000 5.177.000 5.185.000 5.235.000 799.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000
Finansinntekter 8.378.000 1.270.000 2.224.000 3.212.000 315.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.378.000 1.270.000 2.224.000 3.212.000 315.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -175.000
Årsresultat 8.349.000 1.256.000 2.207.000 3.206.000 308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.948.000 5.175.000 5.175.000 5.175.000 213.000
Sum anleggsmidler 1.948.000 5.175.000 5.175.000 5.175.000 213.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 185.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.652.000 3.000 10.000 60.000 86.000
Sum omløpsmidler 6.652.000 3.000 10.000 60.000 586.000
Sum eiendeler 8.600.000 5.178.000 5.185.000 5.235.000 799.000
Sum opptjent egenkapital 8.367.000 4.964.000 4.968.000 3.625.000 419.000
Sum egenkapital 8.573.000 5.170.000 5.173.000 3.830.000 624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 17.000 8.000 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -175.000
Annen kortsiktig gjeld 10.000 1.000 1.000 1.405.000 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 8.000 12.000 1.405.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 8.599.000 5.177.000 5.185.000 5.235.000 799.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.625.000 -5.000 -2.000 -1.345.000 411.000
Likviditetsgrad 1 246.4 0.4 0.8 0.0 3.3
Likviditetsgrad 2 246.4 0.4 0.8 0.1 3.4
Soliditet 99.7 99.8 99.8 73.2 78.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 97.3 24.4 42.8 61.2 38.5
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
TROND HARALD HATLING
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex