Hatvik Lys AS
Juridisk navn:  Hatvik Lys AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55317724
Postboks 4082 Dreggen Koren Wibergs Plass 2 Fax: 55328679
5835 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 841666992
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/1/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aki Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.49%
Resultat  
  
-81.33%
Egenkapital  
  
0.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 87.000 341.000 137.000 75.000 68.000
Resultat: 14.000 75.000 39.000 14.000 34.000
Egenkapital: 1.180.000 1.169.000 1.111.000 1.081.000 1.071.000
Regnskap for  Hatvik Lys AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 87.000 341.000 137.000 75.000 68.000
Driftskostnader -80.000 -271.000 -107.000 -70.000 -50.000
Driftsresultat 8.000 70.000 30.000 4.000 18.000
Finansinntekter 6.000 5.000 9.000 10.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 6.000 5.000 9.000 10.000 17.000
Resultat før skatt 14.000 75.000 39.000 14.000 34.000
Skattekostnad -3.000 -17.000 -9.000 -4.000 -9.000
Årsresultat 11.000 58.000 30.000 11.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.206.000 1.305.000 1.160.000 1.088.000 1.121.000
Sum eiendeler 1.206.000 1.305.000 1.160.000 1.098.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 990.000 979.000 921.000 891.000 881.000
Sum egenkapital 1.180.000 1.169.000 1.111.000 1.081.000 1.071.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 42.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 137.000 49.000 18.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 1.206.000 1.306.000 1.160.000 1.099.000 1.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 341.000 137.000 75.000 68.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 87.000 341.000 137.000 75.000 68.000
Varekostnad -7.000 -9.000 -3.000 -21.000 -13.000
Lønninger -59.000 -246.000 -79.000 -35.000 -12.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -16.000 -25.000 -14.000 -25.000
Driftskostnader -80.000 -271.000 -107.000 -70.000 -50.000
Driftsresultat 8.000 70.000 30.000 4.000 18.000
Finansinntekter 6.000 5.000 9.000 10.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 6.000 5.000 9.000 10.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 58.000 30.000 11.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0 0 2.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.160.000 1.274.000 1.128.000 1.057.000 1.119.000
Sum omløpsmidler 1.206.000 1.305.000 1.160.000 1.088.000 1.121.000
Sum eiendeler 1.206.000 1.305.000 1.160.000 1.098.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital 990.000 979.000 921.000 891.000 881.000
Sum egenkapital 1.180.000 1.169.000 1.111.000 1.081.000 1.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 42.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 2.000
Betalbar skatt 3.000 17.000 9.000 4.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 96.000 31.000 11.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 23.000 7.000 3.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 137.000 49.000 18.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 1.206.000 1.306.000 1.160.000 1.099.000 1.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.180.000 1.168.000 1.111.000 1.070.000 1.102.000
Likviditetsgrad 1 46.4 9.5 23.7 60.4 59.0
Likviditetsgrad 2 46.4 9.5 23.7 60.4 59.1
Soliditet 97.8 89.5 95.8 98.4 94.6
Resultatgrad 9.2 20.5 21.9 5.3 26.5
Rentedekningsgrad 36.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.2 5.7 3.4 1.3 3.2
Signatur
18.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2012
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex