Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haug Geir Dødsbo
Juridisk navn:  Haug Geir Dødsbo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76139119
Mellemgården Mellemgården Fax:
8475 Straumsjøen 8475 Straumsjøen
Fylke: Kommune:
Nordland
Org.nr: 969712938
Aksjekapital: 10 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
8.33%
Resultat  
  
4.76%
Egenkapital  
  
14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 39.000 36.000 37.000 42.000 41.000
Resultat: 22.000 21.000 22.000 26.000 28.000
Egenkapital: -6.000 -7.000 -8.000 -8.000 -1.000
Regnskap for  Haug Geir Dødsbo
Resultat 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 39.000 36.000 37.000 42.000 41.000
Driftskostnader -17.000 -14.000 -15.000 -16.000 -13.000
Driftsresultat 22.000 21.000 22.000 25.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 22.000 21.000 22.000 26.000 28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 21.000 22.000 26.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 0 0 0 8.000
Sum eiendeler 1.000 0 0 0 8.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -7.000 -8.000 -8.000
Sum egenkapital -6.000 -7.000 -8.000 -8.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 7.000 8.000 8.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 0 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000 36.000 37.000 42.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 39.000 36.000 37.000 42.000 41.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -14.000 -15.000 -16.000 -13.000
Driftskostnader -17.000 -14.000 -15.000 -16.000 -13.000
Driftsresultat 22.000 21.000 22.000 25.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 21.000 22.000 26.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 7.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 0 0 0 8.000
Sum eiendeler 1.000 0 0 0 8.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -7.000 -8.000 -8.000
Sum egenkapital -6.000 -7.000 -8.000 -8.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 7.000 0 8.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 7.000 8.000 8.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 0 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 -7.000 -8.000 -8.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.9
Soliditet -600.0 -12.5
Resultatgrad 56.4 58.3 59.5 59.5 68.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.0 -1.0 -1.0 -9.0
Total kapitalrentabilitet 2200.0 350.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex