Haugaland Eiendommer AS
Juridisk navn:  Haugaland Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97707137
Nylandvegen 23 Nylandvegen 23 Fax:
4275 Sævelandsvik 4275 Sævelandsvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 888384812
Aksjekapital: 6.945.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: abs eiendom as
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Regnskapsfører: Gl Skipsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.62%
Resultat  
  
-26.03%
Egenkapital  
  
4.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.411.000 4.486.000 4.420.000 4.437.000 4.135.000
Resultat: 1.364.000 1.844.000 1.665.000 1.012.000 1.114.000
Egenkapital: 16.808.000 16.134.000 14.690.000 13.399.000 12.614.000
Regnskap for  Haugaland Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.411.000 4.486.000 4.420.000 4.437.000 4.135.000
Driftskostnader -3.323.000 -1.964.000 -2.030.000 -2.605.000 -2.061.000
Driftsresultat 2.089.000 2.522.000 2.390.000 1.832.000 2.074.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -725.000 -678.000 -724.000 -819.000 -960.000
Finans -724.000 -678.000 -724.000 -819.000 -960.000
Resultat før skatt 1.364.000 1.844.000 1.665.000 1.012.000 1.114.000
Skattekostnad -300.000 -401.000 -374.000 -227.000 -246.000
Årsresultat 1.064.000 1.443.000 1.291.000 786.000 868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.185.000 39.641.000 40.771.000 41.840.000 43.081.000
Sum omløpsmidler 397.000 970.000 449.000 122.000 299.000
Sum eiendeler 39.582.000 40.611.000 41.220.000 41.962.000 43.380.000
Sum opptjent egenkapital 9.863.000 9.189.000 7.745.000 6.454.000 5.669.000
Sum egenkapital 16.808.000 16.134.000 14.690.000 13.399.000 12.614.000
Sum langsiktig gjeld 21.626.000 23.772.000 25.933.000 28.085.000 30.223.000
Sum kortsiktig gjeld 1.148.000 706.000 597.000 478.000 542.000
Sum gjeld og egenkapital 39.582.000 40.612.000 41.220.000 41.962.000 43.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.677.000 4.413.000 4.379.000 4.351.000 4.112.000
Andre inntekter 734.000 72.000 41.000 86.000 23.000
Driftsinntekter 5.411.000 4.486.000 4.420.000 4.437.000 4.135.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.208.000 -1.208.000 -1.208.000 -1.210.000 -1.213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.115.000 -756.000 -822.000 -1.395.000 -848.000
Driftskostnader -3.323.000 -1.964.000 -2.030.000 -2.605.000 -2.061.000
Driftsresultat 2.089.000 2.522.000 2.390.000 1.832.000 2.074.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -725.000 -678.000 -724.000 -819.000 -960.000
Finans -724.000 -678.000 -724.000 -819.000 -960.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.064.000 1.443.000 1.291.000 786.000 868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 38.076.000 39.284.000 40.492.000 41.700.000 42.908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 38.076.000 39.284.000 40.492.000 41.700.000 42.910.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.109.000 357.000 279.000 140.000 171.000
Sum anleggsmidler 39.185.000 39.641.000 40.771.000 41.840.000 43.081.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 20.000 7.000 28.000 4.000
Andre fordringer 11.000 11.000 21.000 18.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 357.000 940.000 421.000 76.000 286.000
Sum omløpsmidler 397.000 970.000 449.000 122.000 299.000
Sum eiendeler 39.582.000 40.611.000 41.220.000 41.962.000 43.380.000
Sum opptjent egenkapital 9.863.000 9.189.000 7.745.000 6.454.000 5.669.000
Sum egenkapital 16.808.000 16.134.000 14.690.000 13.399.000 12.614.000
Sum avsetninger til forpliktelser 461.000 516.000 585.000 645.000 692.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.626.000 23.772.000 25.933.000 28.085.000 30.223.000
Leverandørgjeld 223.000 29.000 21.000 4.000 24.000
Betalbar skatt 245.000 470.000 434.000 274.000 306.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 69.000 0 43.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 656.000 137.000 142.000 158.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 1.148.000 706.000 597.000 478.000 542.000
Sum gjeld og egenkapital 39.582.000 40.612.000 41.220.000 41.962.000 43.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -751.000 264.000 -148.000 -356.000 -243.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.4 0.8 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 1.4 0.8 0.3 0.6
Soliditet 42.5 39.7 35.6 31.9 29.1
Resultatgrad 38.6 56.2 54.1 41.3 50.2
Rentedekningsgrad 2.9 3.7 3.3 2.2 2.2
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.8 2.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 5.3 6.2 5.8 4.4 4.8
Signatur
05.07.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex